»Odločbo smo sprejeli s precej grenkim priokusom, kajti dejstvo je, da smo objekt z odlokom razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena prav mi, torej občina. Objekt je pogorel, a ne po naši krivdi, zato takšen ukrep sprejemamo kot dodatno kazen, saj je občina že tako ali tako oškodovana. Menimo tudi, da bi ministrstvo moralo upoštevati, da je objekt nevaren za življenje ljudi in okolico, kar so ugotovili praktično vsi strokovnjaki, ki so si ga ogledali,« pravi celjski župan Bojan Šrot. Kot še dodaja, imajo sicer veliko posluha za ohranjanje dediščine, saj so prav v te namene samo lani vložili nekaj sto tisoč evrov, še približno pol milijona evrov pa bodo morali nameniti za investicije na Glavnem trgu, kjer so ob prenovi starega mestnega jedra našli arheološke ostaline. »Imamo precej kulturnih spomenikov, za katere po naši oceni, v skladu s finančnimi možnostmi, dobro skrbimo, zato se nam tak ukrep zdi nerazumen, če ne kar neživljenjski,« je še dejal Šrot. In ker občina tega denarja v proračunu nima, razmišljajo, da bi zoper ta del odločbe ministrstva sprožili upravni spor. mm