V kategoriji majhnih podjetij so se v finale uvrstili: RASR – Razvojna agencija savinjske regije, Identiks kartični sistemi, Saubermacher-Komunala Murska Sobota in Galileo 3000. V kategoriji srednje velikih podjetij so finalisti Grawe Zavarovalnica, Dosor, dom starejših občanov, Hewlett-Packard, finalist Zlate niti 2013, in IBM Slovenija, finalist Zlate niti 2008, med velikimi podjetji pa Snaga Javno podjetje in Lidl, ki v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev tokrat sodeluje prvič.

V kategoriji socialna podjetja, ki je letos razpisana prvič, se je v finale uvrstilo podjetje Razvojna agencija Etri, ekologija, ergonomija in ekonomija, v kategoriji zavodi pa EIC Univerzum Minerva Maribor in Bolnišnica Sežana. Za splošno posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, se je v finale uvrstila dr. Darja Piciga, za posebno priznanje novinarju pa Edita Cetinski Malnar (RTV Slovenija) ter Jana Vidic, Nataša Zanuttini in Jerneja Jevševar (ekipa Vala 202). Za posebno priznanje podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oziroma po svetu, pa se poteguje Gábor Ropos iz Madžarske. Podelitev nagrad in priznanj bo 4. decembra 2014. jpš