Sredi meseca so prejeli odločbo Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor, s katero je gradbeni inšpektor občini odredil rušenje nevarnega objekta. Temu mnenju pa je zdaj sledilo tudi ministrstvo za kulturo in izdalo občini soglasje za rušenje. Kot izhaja iz njihove obrazložitve, pa so to storili z nekoliko stisnjenimi zobmi. Navsezadnje je v neposredni bližini Rakuševega mlina tudi ena od poslovalnic tuje trgovske verige Lidl, ki je trenutno zaprta, saj je odgovornost v primeru, če bi se stavba res porušila in pod seboj pokopala kakšnega človeka, vendarle prevelika in je seveda varnost na prvem mestu. Kot so še pojasnili na ministrstvu, so skušali ugotoviti, ali je objekt, ki je kulturni spomenik, res tako zelo nevaren, a so naposled morali verjeti sodnemu izvedencu in strokovnjakom Gradbenega inštituta.

Na občini zgroženi, uradnega odziva še ni

»Žal nam zaradi kratkega roka in nujnosti primera ni uspelo pridobiti vseh mnenj pristojnih inštitucij in strokovnjakov, saj bi morali pred dokončno odločitvijo opraviti dodatne analize materiala v zgornjih etažah spomenika, kjer je bila intenzivnost požara največja,« so zapisali na ministrstvu. To pa ni bilo mogoče, saj je bil sprva vstop raziskovalcem v objekt onemogočen, po odločbi gradbenega inšpektorja pa popolnoma prepovedan. Mora pa občina še pred rušenjem poskrbeti za izdelavo digitalnih arhitekturnih izmer objekta v 3D-tehniki, ministrstvo pa ji je kot izravnalni ukrep zaradi škode naložilo še plačilo 1,7 milijona evrov.

»Rakušev mlin predstavlja enega kvalitetnejših primerov izginjajoče industrijske arhitekture 20. stoletja pri nas in ima pomembno zgodovinsko in simbolno vrednost, saj gre za enega zadnjih ohranjenih industrijskih objektov. Zato bosta z njegovo rušitvijo tako Celje kot država izgubila pomemben 111 let star objekt nepremične kulturne dediščine. Zato menimo, da je tak izravnalni ukrep nujen,« so še pojasnili na ministrstvu. Na celjski občini se na to še niso odzvali. Neuradno smo izvedeli, da so nad sporočilom ministrstva zgroženi. Odzvali pa se bodo, ko bodo pristojne službe proučile vse okoliščine omenjenega soglasja.