A zapletlo se je, ko je Švagan ta predlog pozabil uvrstiti na dnevni red konstitutivne seje in zato sklical korespondenčno sejo, saj je šlo po njegovem mnenju zgolj za formalnost, vendar pa v skladu s poslovnikom o tovrstnih spremembah poslovnika občinskega sveta in statuta občine ne bi smeli glasovati. Na to so opozorili svetniki SMC, NSi, SD in SLS, Švagan pa je sklic korespondenčne seje razveljavil, češ da dogovor z njimi ne drži več.

Novih odborov še ne bo

Svetniki omejenih opozicijskih strank so temu oporekali in poudarili, da dogovor še vedno drži, vendar ga morajo izpeljati po pravilih, hkrati pa je na drugi seji veliko prahu dvignil tudi zapisnik konstitutivne seje, v katerem piše, da so spremembe delovnih teles soglasno izglasovali že na omenjeni seji. Gašperja Koprivška iz SMC, je zanimalo, ali to pomeni, da so novi odbori že ustanovljeni, in v odgovor je prejel Švaganovo pojasnilo, da je na prvi seji, ko je to točko pozabil uvrstiti na dnevni red, storil napako, Rudi Medved, direktor občinske uprave, ki s Švaganom vodi seje občinskega sveta, pa je dodal, da so izglasovali le spremembo delovnih teles, ne pa tudi poslovnika občinskega sveta in statuta občine, a je s potrditvijo novih odborov pričakovati, da bi potrdili tudi to. Kljub vsemu bodo zaradi zapletov še naprej delovali stari odbori, je razpravo zaključil Švagan. Ob tem je za dodatno presenečenje poskrbel še Primož Štendler iz NSi, ki je odstopil od kandidature za vsa delovna telesa, za katera je bil predlagan, saj v stranki niso dobili predstavnika v nadzornem odboru občine in v odboru za okolje in prostor, kot je bilo dogovorjeno, temveč je imenovanje njihovih članov po njegovem mnenju delovalo »po sistemu tam, kjer je prostor«.

Zaskrbljeni nad proračunom

Nič kaj zadovoljni niso v opoziciji niti s predlogom proračuna za prihodnje leto, ki bo po besedah Jelene Mlakar, vodje občinskega oddelka za javne finance, na račun zakona o financiranju občin in nižje povprečnine za vsaj milijon evrov lažji kot prejšnja leta, poleg tega pa predvidevajo tudi za milijon evrov več odhodkov kot prihodkov. Na prihodkovni strani tako predvidevajo 15,3 milijona evrov, na odhodkovni strani pa 16,3 milijona evrov.

Mlakarjeva je poudarila, da bo glede na stanje v državnem proračunu pri drugem branju zagotovo še nekaj sprememb, v vsakem primeru pa bodo morali biti za stabilnost javnih financ pri odhodkih zadržani. Proračun občine tako prihodnje leto ne bo izrazito investicijsko naravnan, kot so Zagorjani vajeni, saj načrtujejo le dokončanje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema, za kar bodo namenili 2,4 milijona evrov, ter obnovo mestnega trga, ki bo stala dva milijona evrov. Zanjo se bodo zadolžili za 600.000 evrov, milijonski primanjkljaj v proračunu pa bodo pokrili z odplačevanjem glavnice kreditov v višini 400.000 evrov in 800.000 evrov lastnih sredstev.

Zabave kljub vsemu ne bo manjkalo

Se pa na drugi strani pojavlja vprašanje, ali bi lahko bili pri določenih postavkah tudi manj razsipni in del teh sredstev namenili pomembnejšim področjem. Za prireditve ob občinskem prazniku namreč še vedno namenjajo 100.000 evrov, za božično-novoletne prireditve 10.000 evrov manj, za prireditve ob državnih praznikih pa 34.000 evrov. Poleg tega bo šlo 65.000 evrov še za praznično urejanje naselij, ki so v Zagorju vedno razkošno okrašena.

Ob to se je obregnil tudi Štendler, ki je v svetniškem vprašanju prosil za podrobneje razdelane postavke, na drugi strani pa predlagal, da bi več teh sredstev namenili spodbujanju razvoja malega gospodarstva, za kar je predvidenih le 7500 evrov, aktivni politiki zaposlovanja, čemur namenjajo 145.000 evrov, in promociji turizma na kakšnem sejmu v tujini, kar je bilo tudi prav tako ena bolj pomembnih predvolilnih debat. Švagan je odgovore obljubil v 15 dneh, obenem pa povedal, da pri množičnih prireditvah ne bodo varčevali, saj ljudje potrebujejo tudi zabavo, »malce v šali: morda pa bo kdo na kateri od prireditev srečal tudi ljubezen svojega življenja«.