Sredstva za gradnjo protivetrne zaščite na 25 kilometrov dolgem odseku hitre ceste med Razdrtim in Ajdovščino oziroma predorom Vipavski Križ so bila v Darsovem proračunu zagotovljena že leta 2012. Naložba je težka 25 milijonov evrov. V milijonih na letni ravni naj bi se štela tudi škoda, ki jo podjetnikom na Goriškem oziroma severnem Primorskem povzročajo zapore hitre ceste.

A škodo bodo ocenjevali še kakšno leto. »Ugotovili so namreč, da je treba najprej narediti idejno študijo in iti v projektiranje, če se bo pokazala upravičenost izvedbe. Študija je pokazala, da je protivetrna zaščita upravičena. Na razvojni agenciji Rod je bilo narejenih nekaj študij o škodi, ki jo je podjetjem povzročila burja oziroma zapora ceste. Zneski na letni ravni so bili milijonski,« pravi Ivan Lemut, predstavnik odbora za protivetrno zaščito.

Projekti na odseku hitre ceste, kjer so merilne naprave zabeležile najmočnejši sunek s hitrostjo 212 kilometrov na uro, so razdeljeni v več faz. Poleg postavitve protivetrne zaščite bodo v prvi fazi začeli obnovo daljšega odseka hitre ceste med Vipavo, Ajdovščino, Selom in Vogrskim. Do konca leta 2015 nameravajo na Darsu izpeljati postopke za izbiro izvajalcev del. Dokončno pa naj bi bilo to jasno šele po potrditvi investicijskega načrta družbe za prihodnje leto. »Ne glede na to bo za dodatno protivetrno zaščito treba izvesti še postopek javnega naročila za gradnjo, ki se bo izvajal predvidoma v letu 2016, če bodo zagotovljeni finančni viri,« pojasnjujejo na Darsu.

Lani je bilo težav z vetrom precej več

Letos je bila hitra cesta na odseku med Razdrtim in Ajdovščino zaprta vsega skupaj 17 dni, od tega samo en dan za vsa vozila s ponjavami in hladilnike. Leta 2013 so zapore veljale 38 dni za vozila s ponjavami in hladilnike do osem ton ter štiri dni za vsa vozila s ponjavami in hladilnike.

Od leta 2009, ko so hitro cesto odprli za promet, je bila zaradi burje zaprta 212 dni. tik