»Domžalčani plačujemo skoraj 70 evrov, Ljubljančani pa za enako količino vode in smeti le 45 evrov,« je izračunal bralec, ki se mu zdijo tolikšne razlike v ceni komunalnih storitev nesprejemljive, cene domžalskih omrežnin pa naravnost oderuške. V Javnem komunalnem podjetju Prodnik, ki skrbi za komunalne storitve na območju Domžal, Mengša, Trzina, Moravč in Lukovice, priznavajo, da so razlike res velike, a so te nastale zaradi značilnosti omrežij, katerih vzdrževanje je v redkeje poseljenih občinah pač dražje. Sicer pa v Prodniku pojasnjujejo, da so vse cene oblikovali na podlagi vladne uredbe in metodologije, cene pa so potrdili tudi vsi občinski sveti občin.

Ljubljanske položnice znatno nižje

Bralec med drugim našteva, da znašajo domžalske omrežnine za pitno vodo 7,45 evra, ljubljanske pa le 2,85 evra na gospodinjstvo. Enako velja za odpadne komunalne vode, za kar prvi plačujejo 8,24, drugi pa 1,7 evra omrežnine. »Če upoštevamo vse občine, kjer za komunalne storitve skrbi Prodnik, morajo v teh samo za fiksne stroške komunalnih storitev plačevati od 10 do 20 evrov na mesec več kot Ljubljančani,« sešteva bralec, ki meni da mora biti z elaboratom, ki je bil podlaga za izračun cen, zagotovo nekaj narobe. Ugotavlja namreč tudi, da morajo ti občani plačevati tudi do 40 odstotkov dražjo vodarino in odvajanje. V Domžalah vodarina znaša 0,67 evra in odvajanje 0,27 evra, v prestolnici pa vodarina 0,55 in odvajanje 0,19 evra na kubični meter. Prodnik je dražji tudi pri zbiranju in obdelavi komunalnih odpadkov, za dva centa pa cenejši le pri odlaganju odpadkov.

Primerjajo se lahko le enaki

V Prodniku pojasnjujejo, da občan primerja neprimerljive cene. Tudi uredba zaradi zapletenosti izračunov dopušča primerjanje le strokovnim službam in še to le med tudi sicer primerljivimi občinami. Domžalskih cen se tako z ljubljanskimi ne da primerjati, lahko pa se jih primerja denimo z mariborskimi, pojasnjuje direktor JKP Prodnik Marko Fatur in doda, da od primerljivih občin njihove cene ne odstopajo.

Direktor Fatur razloži, da je obračun storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalnih odpadnih voda ter ravnanja z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav odvisen od porabe vode, cene pa so v vseh občinah, kjer izvajajo te javne službe, enake za vse uporabnike. Do razlik na položnicah pa pride zaradi omrežnin, ki so namenski prihodek občin za obnovo obstoječega omrežja. Določene so skladno z dolžino (posebej vodovodnega in posebej kanalizacijskega) omrežja ter številom in velikostjo priključkov na omrežje, zato se lahko močno razlikujejo že od občine do občine, kjer imajo istega izvajalca javne službe. »V občinah, kjer je poselitev gostejša in je več priključkov na kilometer omrežja, je omrežnina nižja kot v občinah, kjer je poselitev redkejša in je priključkov na kilometer posameznega omrežja manj,« poudarja Fatur in ponovi, da s sredstvi omrežnin razpolagajo občine, namenjena pa so izključno obnovi obstoječega omrežja. V občini Trzin, kjer je poselitev najgostejša, znaša omrežnina za vodo 5 evrov, v občini Moravče, kjer je najbolj razpršena, pa kar 17,6 evra na mesec.

Na območju Domžal, Mengša, Trzina, Moravč in Lukovice spremembe cen za zdaj ne načrtujejo, zagotavljajo v Prodniku. Občani polne cene, ki veljajo od lanskega maja, plačujejo šele od aprila letos, saj so omrežnine uvajali postopno in so do aprila razlike v ceni pokrivali občinski proračuni.