MSD in Servier Pharma sta vložila tožbo januarja letos, izpodbijali pa sta tako sklep o določitvi terapevtskih skupin zdravil za nižanje krvnega tlaka ter skupine zdravil za nižanje holesterola, kot tudi določitev najvišje priznane cene za ta zdravila.

Družbi sta ZZZS v tožbi očitali, da je pri oblikovanju oz. uvajanju omenjenih terapevtski skupin zdravil kršil pravilnik, ki ureja uvedbo terapevtskih skupin zdravil, ter zakon o preprečevanju omejevanja konkurence.

Sodišče je tožbo Servier Pharme zavrglo v delu, v katerem so izpodbijali umestitev zaviralca angiotenzinske konvertaze - to so zdravila, ki znižujejo povišan krvni tlak - v terapevtsko skupino zdravil. Sodišče je navajalo, da gre pri tem sklepu ZZZS za splošni in ne upravni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu.

Sodišče pa je zavrnilo del tožbe, v katerem sta farmacevtski družbi izpodbijali najvišjo priznano ceno zdravil.

Oblikovanje terapevtskih skupin zdravil je po mnenju sodišča strokovna odločitev. Ugovori o napačni vključitvi oz. izključitvi določenih zdravil zgolj na podlagi terapevtske indikacije ter posledično nepravilnem oblikovanju terapevtskih skupin zdravil in nato o odločitvi o najvišji priznani ceni v tej skupini zdravil zato ne vzdržijo pravne presoje, je sklenilo sodišče.

Sodišče tudi pravi, da tožniku ni bilo treba znižati cene zdravila zaradi vključitve v terapevtsko skupino zdravil. Ali bo postavil ceno, višjo od najvišje priznane cene, bo stvar poslovne odločitve tožnika ne glede na to, ali s tem tvega, da bodo njegova zdravila manj predpisana. To pa po mnenju sodišča ne predstavlja nedopustnega prostega nastopanja na trgu.

MSD in Servier Pharma sta ob vložitvi tožb tudi zahtevali, naj se do izdaje pravnomočne odločbe sodišča zadrži sistem terapevtskih skupin zdravil. To je sodišče v začetku leta že zavrnilo.