Odgovor: V vašem primeru je podan krivdni razlog, saj zakon določa, da lastnik lahko odpove najemno pogodbo, če so najemnik in osebe, navedene v najemni pogodbi, prenehale uporabljati stanovanje in brez presledka več kot tri mesece niso stanovale v njem. Vendar pa zakon tudi določa, da lahko pride do odpovedi najema le, če je odpovedni razlog nastal po najemnikovi krivdi. Če najemnik dokaže, da krivdni razlog ni nastal po njegovi krivdi oziroma da ga brez svoje krivde ni mogel odpraviti, ni možen odstop od najema s strani lastnika.

Tako je že iz zgornje razlage razvidno, da najemnika ne boste mogli takoj izseliti iz stanovanja. Tudi če razlog ne bi nastal po njegovi krivdi, pa velja minimalni 90-dnevni odpovedni rok. Pri tem je pomembno poudariti, da lastnik ne more zahtevati izselitve najemnika, preden mu ne povrne vlaganj, ki jih je najemnik izvršil.

Vprašanje: Rad bi odpovedal najemno pogodbo zaradi krivdnih razlogov na strani najemnika, saj je ta povzročil večjo škodo na skupnih delih. Kaj moram storiti, če najemnik odpovedi, ki sem mu jo podal ustno, ne sprejme?

Odgovor: Najemno pogodbo lahko odpoveste s tožbo, kar pomeni, da vložite tožbo za odpoved najemne pogodbe na sodišče. Vendar pa to lahko storite le, če ste predhodno pisno opozorili najemnika o kršitvi in kako lahko odpravi razlog odpovedi ter mu obenem dali primeren rok za odpravo odpovednega razloga (vsaj 15 dni), v vašem primeru za odpravo nastale škode. Opomin mora biti podan le enkrat pred odpovedjo, razen če je med dvema zaporednima kršitvama preteklo več kot eno leto.

Mag. Boštjan J. Turk