Namen obeleževanja evropskega dneva antibiotikov, ki letos poteka tretje leto, je osveščanje o pravilni rabi antibiotikov in tveganjih, povezanih z njihovo neustrezno uporabo.

Strokovnjaki se bojijo, da se bo ob nesmotrni porabi antibiotikov problematika odpornih bakterij tako povečala, da se bomo vrnili v obdobje, ko antibiotiki sploh še niso obstajali in je bilo preživetje odvisno samo od odpornosti organizma.

Glede na rezultate raziskav je do 50 odstotkov celotne bolnišnične rabe antibiotikov neustrezna. Najpogostejše okužbe namreč ne potrebujejo zdravljenja z antibiotiki, zato jih je smiselno prihraniti za resne okužbe. Zaradi nepotrebnega jemanja postanejo antibiotiki neučinkoviti.

Ministrstvo za zdravje danes organizira strokovni posvet, na katerem bodo med drugim spregovorili o odgovornosti vodstva bolnišnic pri obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrnemu predpisovanju protimikrobnih zdravil, o vlogi ministrstva pri smiselni rabi antibiotikov in o trendih rabe antibiotikov.