Višine ostrešij obstoječih objektov so zaradi zahtev iz prostorsko-izvedbenih aktov praviloma nizke. Pri urejanju podstrešij se tako srečujemo z omejeno možnostjo sestave strešne konstrukcije, če ne želimo v prenovljeni mansardi imeti majhne uporabne površine (ob zunanjem zidu v predelu kapne lege je lahko višina zelo majhna, celo manj kot en meter, kar pomeni tako rekoč neuporaben prostor).

Vse večje zahteve po toplotni izolaciji

Danes so zahteve po toplotni izolaciji strehe iz dneva v dan večje. Pred časom nam je zadoščalo 10 centimetrov toplotne izolacije, danes se zahteva vsaj 20 centimetrih, že jutri pa bo potrebne že najmanj 30 centimetrov toplotne izolacije (že danes se je za pasivne objekte zahteva pribl. 40 cm). Da bi investitorjem zagotovili ustrezno toplotno izolacijo in ohranili čim večjo višino prostora v mansardi, predlagamo uporabo izdelka URSA SF 32 iz mineralne steklene volne s toplotno prevodnostjo l

d

> 0,032 W/mK in razredom požarnih lastnosti A1. Gre za do okolja prijazno izolacijo, lahko za vgradnjo in rokovanje. Z uporabo toplotne izolacije URSA SF 32 lahko ustrezno toplotno izoliramo podstrešje oziroma mansardo, pri tem pa s sestavo konstrukcije strehe bistveno ne posežemo v njen uporabni volumen. Toplotna izolacija URSA SF 32 omogoča, da z manjšo debelino dosežemo enak učinek kot pri večji debelini toplotne izolacije s slabšo toplotno prevodnostjo.

URSA je za zagotavljanje kakovostne sestave strešnih konstrukcij pripravila novost tudi na področju folij, ki se jih uporablja pri sestavi strešnih konstrukcij. Tako smo pripravili novo skupino produktov iz folij, trakov in tesnil, imenovano URSA SECO® PRO. Izdelki iz tega programa so namenjeni nadzorovanju prehoda vodne pare skozi strešno konstrukcijo oziroma tesnjenju stikov med folijami in konstrukcijskimi elementi ter preprečevanju vdora vode z zunanje strani strehe.

Parozaporna folija in parna ovira

Za preprečevanje prehoda vodne pare v toplotno izolacijo vam priporočamo uporabo parozaporne folije URSA SECO® PRO 100 z zaporno vrednostjo za prehod vodne pare s

d

100 m (ekvivalent 100 m debeli plasti zraka). V primerih, ko je strešna konstrukcija bolj »odprta« (prezračevalni kanal zgoraj), priporočamo uporabo parne ovire URSA SECO® PRO 2 s s

d

vrednostjo » 2 m, ki omogoča kontroliran prehod vodne pare skozi konstrukcijo (takšen, ki ni nevaren za pojav kondenzacije znotraj izolacije).

Za medsebojno lepljenje URSA SECO® PRO folij ponujamo posebne lepilne trakove in tesnilne mase. URSA SECO® PRO DKS je tesnilna masa za lepljenje URSA SECO® PRO 100 ali URSA SECO® PRO 2 folije na nosilne konstrukcije ter za lepljene ob prebojih. Z uporabo lepilnega traku URSA SECO® PRO KP zagotavljamo ustrezno tesnjenje spojev med dvema folijama URSA SECO® PRO 100 ali URSA SECO® PRO 2. Uporaba lepilnega traku URSA SECO® PRO KA se priporoča pri tesnjenju stikov folije URSA SECO® PRO 100 ali URSA SECO® PRO 2 s preboji, stikov folije z okni, balkonskimi vrati ali vhodnimi vrati.

Da bi toplotno izolacijo z zunanje strani zaščitili pred morebitnim vdorom vode zaradi poškodovane kritine in kljub temu omogočili prehod vodne pare skozi toplotno izolacijo in folijo, predlagamo uporabo folije URSA SECO® PRO 0,04 z s

d

vrednostjo » 0,04 m. Prednost folije URSA SECO® PRO 0,04 je dobra paroprepustnost in vodoneprepustnost (princip goretex) ter da ima folija na obeh robovih že nanesen lepilni trak, ki omogoča medsebojno lepljenje folije ter tako preprečuje morebitno dvigovanje folije ter prodor vode ob močnejšem vetru z nalivi.

Za dolgo življenjsko dobo gradbenih elementov

Med novostmi iz programa URSA SF 32, drugimi toplotnoizolacijskimi materiali URSA ter s programom URSA SECO® PRO boste zagotovo našli ustrezne gradbene materiale, ki vam bodo zagotavljali visoko življenjsko dobo gradbenih elementov ter visoko kakovost bivanja. Pri tem boste lahko kar najbolj izrabili uporabno površino svojega prenovljenega podstrešja – mansarde, in varčevali z energijo. (az)