Pod strokovnim vodstvom zavoda za gozdove posadili 12 hektarjev novih gozdov

Kot so sporočili organizatorji, Zveza tabornikov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije, se je prek spletne strani prijavilo več kot 500 prostovoljcev in 300 tabornikov. Pod strokovnim vodstvom zavoda za gozdove so posadili 12 hektarjev novih gozdov.

Čeprav to pomeni le 1,3 odstotka vseh površin, predvidenih za umetno obnovo, je akcija po njihovih besedah dokazala, da je "ustvarjanje skupnega dobrega, druženje v naravi in skrb za prihodnje rodove, kljub vse bolj digitalizirani in potrošniško usmerjeni družbi, še vedno mogoče".

Slovenci smo po duši taborniki in gozdarji

Pogozdovali so na 17 lokacijah po Sloveniji. Največ sadik, 6000, so posadili v Postojni, okoli 3000 v Kamniku in Volčjem potoku, podobno tudi na Tolminskem in v Radečah. Za po novih 2000 sadik so bogatejši na ljubljanskem koncu, v Kočevju, na Bledu in Knežaku. Sadili so tudi v Kranju, Slovenj Gradcu in Cerknem.

"Seveda smo upali, da se nam bo pridružilo toliko prostovoljcev, vendar nam je število vseh, ki so bili danes na terenu, pokazalo, da smo Slovenci po duši taborniki, gozdarji in da smo z gozdom resnično povezani. Pridružilo se je tudi veliko društev, organizacij in rad bi se zahvalil vsem, ki so prišli vihtet rovnice," je povedal Andrej Lozar iz zveze tabornikov.

Naslednje leto bodo z akcijo nadaljevali

Naslednje leto bodo z akcijo nadaljevali, je napovedal in izrazil upanje, da bodo lahko prihodnjo pomlad posadili še enkrat toliko sadik.

Vodja zavoda za gozdove Damjan Oražem je dodal, da je akcija tudi priložnost za poučevanje mladih in manj mladih o delu v gozdu, pomenu gozda in gozdarstva ter o tem, kako ima gozd poleg proizvodne vloge še celo vrsto drugih ekoloških in socialnih vlog, od katerih ima koristi celotna družba.

"Vsaka sadika, ki je bila danes posajena, nam je naše delo poplačala z lepimi občutki, da smo naredili nekaj dobrega za slovenski gozd, naravo in skupno dobro vseh nas," je dejal.

Žled je prizadel velik del države

Akcijo so pripravili po žledu, ki je februarja prizadel velik del države in veliko škode med drugim povzročil tudi v gozdovih. Poškodoval je skoraj 10 milijonov kubičnih metrov lesa oz. 25 milijonov dreves, ki jih bo treba posekati.

Kot je Oražem povedal pred akcijo, bodo pri obnovi gozdov izkoristili naravne procese pomlajevanja, deloma pa bodo morali pomagati s sajenjem sadik gozdnega drevja. Ocenil je, da bo v obnovo gozdov s pogozdovanjem treba vložiti približno 2,5 milijona sadik.

Zveza tabornikov je v akciji, o kateri je več informacij na spletni strani www.obnovimo-gozdove.si, doslej zbrala okoli 30.000 evrov za nakup sadik, zato bodo preostale sadike posadili spomladi. V okviru akcije je še vedno mogoče s SMS-sporočilom prispevati po en evro za eno sadiko drevesa.