Na letošnjem Kariernem sejmu so svetovalci zaposlitvenega portala MojeDelo.com pregledali 400 različnih življenjepisov in svetovali posameznikom, kako lažje do zaposlitve. V svoji bazi imajo 40.000 življenjepisov, do katerih lahko dostopa okoli 20.000 delodajalcev, tudi tistim, ki nove sodelavce iščejo brez objavljenega oglasa za prosto delovno mesto. Za iskalce zaposlitve je zato dobro, da življenjepis pred oddajo natančno pregledajo, saj so lahko iz bitke za delo izločeni že zaradi kakšne banalne napake. In teh je v življenjepisih veliko, pravi Maja Radišek, vodja projektov na portalu MojeDelo.com.

Najpogostejše napake se namreč pojavljajo pri napačno zapisanem lastnem imenu, naslovniku, pojavljajo se zatipki v naslovih, slovnične napake, kandidati so pogosto površni in pišejo generična spremna pisma, uporabljajo preveč pridevnikov in v prošnjah celo lažejo, kar pa kadroviki v podjetjih hitro odkrijejo, opažajo svetovalci iz MojeDelo.com.

»Življenjepis je prvi stik kandidata s potencialnim delodajalcem, zato še vedno velja, da je življenjepis prva prepreka na poti do službe. Svetovalci portala MojeDelo opozarjajo, da mora posameznik z vsebino in formo življenjepisa pritegniti pozornost. Če kadrovik ne bo opazil njegovega CV, bo ta hitro pozabljen na kupu med mnogimi,« poudarja Radiškova in dodaja, da sta prošnja in življenjepis včasih morala biti videti zelo standardizirano, danes pa to ne velja več.

Življenjepisi so vse manj formalizirani, sodobna tehnologija pa postavlja meje tja, kamor jih postavlja posameznikova kreativnost. »Veliko življenjepisov danes vsebuje barve, slikovni in grafični material, podatki so predstavljeni na zanimiv način s pomočjo infografik. Vse pogostejši so tudi videoživljenjepisi, skozi katere se kandidati delodajalcu predstavijo s pomočjo videoposnetka. Kreativci svoje prošnje izpilijo do te mere, da so te že prava umetniška dela. Vse to počnejo z namenom, da bi zasenčili konkurenco in si s tem povečali možnost za dobro službo,« o trudu, ki ga pri iskanju zaposlitve narekujejo najambicioznejši, pravi Maja Radišek.

V ospredje vse bolj prihaja osebni marketing, kar pomeni, da mora iskalec zaposlitve kadrovika prepričati o svojih prednostih, najboljših lastnostih in znanjih, ki bodo koristila bodočemu delodajalcu. Zato mora biti življenjepis nujno prilagojen prostemu delovnemu mestu, kandidat pa se mora predstaviti kot »reševalec problema« v podjetju.

»Kandidati v življenjepisih pišejo, kaj so že dosegli, kje so delali, kakšni so njihovi največji uspehi, redko pa napišejo, kaj je njihov cilj v prihodnje. Delodajalci radi slišijo tudi vizijo, navdih, željo in cilje. En odstavek v CV je treba nameniti tudi temu,« svetuje Radiškova in dodaja, da je treba dodati tudi kakšen glagol akcije, denimo oblikovati, urediti, diagnosticirati, zaključiti. Takšni glagoli namreč vsebujejo pomembno zaključno točko dejanja, kar pomeni, da je kandidat pri svojem delu dosegel neki cilj.