Zgodi se lahko vsakemu vozniku – dosežemo ali presežemo 18 kazenskih točk, bodisi z enkratnim hujšim prometnim prekrškom ali več majhnimi, in smo ob vozniško dovoljenje. Marsikomu se ob tem podre svet, a marsikdo tudi ne ve, da s tem še ni vse izgubljeno in da to še ne pomeni nujno, da moramo še enkrat opravljati izpit. Še posebno, če se nam je to zgodilo prvič. »Če 18 kazenskih točk dosežemo z enim prekrškom, nam vozniško dovoljenje na kraju samem odvzame policist. Ta ima po tem pet dni časa, da zadevo preda sodišču, to pa ima še nadaljnjih osem dni, da izda sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Ko ima obdolženi ta sklep, lahko opravi kontrolni zdravstveni pregled za pridobitev zdravniškega spričevala pri za to pooblaščeni zdravstveni ustanovi. Na ta pregled se je dobro prijaviti čim prej, in takoj ko dobi kršitelj sklep ter ima zdravniško spričevalo, se lahko pripravi predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Če je nekdo z več manjšimi prekrški zbral 18 točk, pa takojšnjega odvzema seveda ni in sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja kršitelj dobi pozneje. A tudi takrat je potrebno zdravniško spričevalo, da se lahko pripravi predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,« je pojasnil Tomaž Matevljič iz podjetja Justicija, ki je že mnogim voznikom ob izgubi vozniškega dovoljenja pomagalo, da so ga začasno dobili nazaj oziroma se je izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja odložila in jim ni bilo treba ponovno opravljati izpita.

Ključna besedna zveza je torej »vrnitev začasno odvzetega«. Če sodišče predlog zanjo odobri, lahko voznik vozi, dokler ne dobi drugega sklepa sodišča, to je sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, nato pa ima 15 dni časa od pravnomočnosti za vložitev drugega predloga, to je predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. A pozor, če se tega predloga ne vloži v roku 15 dni od prejema pravnomočnega sklepa, po 30 dneh vozniško dovoljenje neha veljati. Pri čemer, če je bilo storilcu vozniško dovoljenje odvzeto prvič, lahko ponovno opravi vozniški izpit po šestih mesecih od izvršitve odločbe, če pa mu je odvzeto prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa po enem letu od izvršitve odločbe. »Če pa predlog vložimo v 15 dneh in sodišče temu ugodi, določi preizkusno dobo, med šestimi in 24 meseci, v kateri ta voznik lahko vozi, ne sme pa storiti nobenega hujšega prekrška, za kakršnega velja že tisti, pri katerem je kazen 300 evrov in tri kazenske točke. Če to dobo izpelje brez prekrškov, mu vozniško dovoljenje naprej normalno velja, v obdobju enega leta po zaključku preizkusne dobe pa po uradni dolžnosti prejme od sodišča sklep, da je uspešno prestal preizkusno obdobje, in do izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne bo prišlo. Denarno kazen pa se seveda plača po prekršku po plačilnem nalogu,« je še pojasnil Matevljič.

Navadno spričevalo ni dovolj

Teoretično torej lahko po hujšem prekršku začasno odvzeto dovoljenje za vožnjo nazaj dobimo precej hitro. Seveda pa ga ne odobrijo vsem, vsi vseh postopkov niti ne poznajo in tako je veliko takšnih, ki morajo zaradi hujšega prometnega prekrška vozniški izpit opravljati še enkrat. Pri tem pa po besedah direktorja podjetja B & B – izobraževanje in usposabljanje Braneta Lotriča večjih razlik v primerjavi s prvim opravljanjem vozniškega izpita ni. »Razlika je v tem, da pred začetkom opravljanja vozniškega izpita na novo ne zadošča navadno zdravniško spričevalo, ampak mora voznik opraviti zdravstveni pregled s svetovanjem pooblaščenega zdravnika. Če je nekdo izgubil vozniško dovoljenje zaradi alkohola ali drog, ga zdravnik ob tem usmeri v določen rehabilitacijski program (edukacijske delavnice, zdravljenje, psihocialne delavnice), če pa je nekdo izgubil dovoljenje zaradi prehitre vožnje, rehabilitacijskega programa ni, je pa obvezno posebno usposabljanje za varno vožnjo, ki obsega teorijo in trening varne vožnje. Razlika je tudi v tem, da ni treba ponovno opravljati tečaja prve pomoči, vse drugo, teoretični in praktični del, pa je enako kot pri prvem opravljanju vozniškega izpita,« je razložil Lotrič in dodal, da mora v primeru, ko je bil odvzem vozniškega dovoljenja posledica seštevka več kazni in je že ena na račun alkohola, tak voznik v vsakem primeru v določen rehabilitacijski program.

Od odličnih do problematičnih

Po Lotričevih besedah vozniki, ki izpit opravljajo drugič, tega navadno opravijo hitreje, saj gre za ljudi, ki so motivirani ter jim ni težko voziti vsak dan. »Sicer pa bi o vozniškem znanju lahko govorili samo za vsakega posebej, nemogoče je posplošiti. Nekateri vozijo dobro, so varni vozniki, a je splet okoliščin pripeljal do hude sankcije. Na drugi strani pa imamo ljudi, ki že v osnovi ne bi smeli imeti vozniškega dovoljenja in so dejansko problematični. Največja težava takšnih je njihovo dojemanje prometa. To pa učitelj vožnje pri zreli, izoblikovani osebi težko spremeni. Saj voziti znajo, a imajo na vsako prometno situacijo drugačen pogled kot večina ljudi – vedo na primer, da imajo prednost, in pri tem bodo vztrajali ne glede na vse. Zelo težko je takega človeka prepričati, da absolutne prednosti ni, da jo mora kdaj komu odstopiti, da mora upoštevati kulturo, etiko in tako naprej. Seveda pa imamo še voznike, ki so nekje vmes,« pa je svoj pogled na znanje povratnikov podal tehnolog prometa in strokovni vodja avtošole B & B Matjaž Mozetič in dodal, da se mu je že zgodilo, da se je srečal z voznikom, ki je izpit ponovno opravljal dvakrat. Pri tem je treba dodati, da omejitve, kolikokrat lahko opravljamo izpit, ni oziroma je ta stvar zdravnika. »Ta je lahko edino sito, če on pusti opravljanje izpita, ga voznik lahko opravlja. Zdravnik je edini uradni 'filter', ki se lahko odloča na podlagi tako fizičnih kot psihičnih lastnosti človeka. Moje mnenje je načeloma tako, da si vsak zasluži novo priložnost. Če ni dojel prvič, bo mogoče drugič, nad ljudmi ne gre obupati. Je pa jasno – če je strokovno mnenje, da nekdo ni sposoben za na cesto, potem ni,« je še dodal Mozetič.

Ponovno opravljanje vozniškega izpita je seveda tudi udarec za denarnico, da bi bil ta manj boleč, pa lahko poskrbi posebno zavarovanje Zavarovalnice Maribor, ki so ga poimenovali zavarovanje brez točk. To zavarovancem omogoča, da finančno breme ponovnega opravljanja izpita prenesejo na zavarovalnico, sklenejo pa ga lahko tako ob sklenitvi obveznega avtomobilskega kot ob sklenitvi kasko zavarovanja, pa tudi tisti, ki pri njih nimajo zavarovanega vozila. Stroški, ki jih krije tovrstno zavarovanje, obsegajo zdravstveni pregled, vključno s pregledom pri psihologu ali drugem specialistu, teoretični del vozniškega izpita, praktično usposabljanje in praktični del vozniškega izpita pred izpitno komisijo. »Pri tem bi želeli opozoriti, da kritje zavarovanja brez točk ne velja, če je zavarovanec vozniško dovoljenje izgubil zaradi vožnje pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih snovi in psihoaktivnih zdravil, pa tudi, če je zavarovanec povzročil prometno nesrečo pod vplivom alkohola,« so povedali pri Zavarovalnici Maribor in dodali, da je zanimanje za zavarovanje konstantno.