Velik naliv in povodnji

Od vseh strani prihajajo poročila o velikanskih nalivih in povodnji. Deževje zadnjih dni je zadoščalo, da je vse ljubljansko barje pod vodo, da je Ljubljanica nenavadno narastla. Mnogo cest v ljubljanski okolici je bilo včeraj popolnoma pod vodo, v nekatere hiše je voda udrla. Vlak proti Kamniku že v soboto ni vozil. Na treh mestih je voda pretrgala tir. Na Črnuškem mostu stoji orožnik in ne pusti preko mostu težkih vozov. Sava je narastla v noči od soboto na nedeljo za 3m. 40cm. Voda je bila jako deroča in temnorujava. Na Gorenjskem je trgala in nesla seboj cele svinjake. V nedeljo zjutraj je že začela nekoliko padati. V selški in poljanski dolini je voda odnesla mnogo mostov. Pri Loki je voda odnesla 4 mostove. 16 let že ljudje ne pomnijo take vode.(...)

Slovenec, 18. novembra 1901

Grozne povodnji v Sloveniji

Takšne strašne povodenjske katastrofe, kakršno je doživel v pondeljek in torek velik del Slovenije, že ni bilo mogoče več sto let. Po nalivih v nedeljo in pondeljek so strahovito narasli Sora, Gradaščica, Horjulščica, Glinščica in razni drugi drugače majhni potoki ter se razlili po polju in seliščih.

V ljubljanski okolici so Vič, Glince, Rožna dolina, Kozarje in druge vasi preživele od pondeljka na torek strašno noč. Ogromne množine vode, ki so se gnale od Polhovega gradca sem, so udirale v hiše, odnašale s seboj mostove in brvi. Ljudje so se reševali na podstrešja in na drevja. V Kozarjah je voda segala že skoro do nizkih streh ter odplavila mnogim malim posestnikom in bajtarjem po več kosov živine, zlasti pa kokoši, katerih se je nekaj rešilo na drevesa in strehe.(…)

V Medvodah je bila vsa tovarna papirja pod vodo, ki je odplavila vse zaloge izdelanega papirja in ogromne množine lesa. Takega razdejanja, kakor ga je povzročila Preščnica v Preski pri Medvodah, ne pomnijo niti najstarejši ljudje. Ko so se pričele pritakati deroče vode, se je polastila ljudi silna panika.(…)

Pozorišče groznih prizorov je bila tudi Škofja Loka z okolico. Poljanščica je strahovito narasla ter vlekla s seboj drevesa, deske, hlode, trame, brzojavne drogove, kolesa in druge dele vozov. Obupni klici so se slišali z vseh strani. Vsa pokrajina je bila spremenjena v jezero, iz katerega so gledala posamezna poslopja. Voda je odnesla cela poslopja in zrušila železobetonski most.(...)

Najgroznejše pa je bilo v Žireh in v Polhovem gradcu, kjer se je pričela ta strašna katastrofa. V Žireh se je odtrgal oblak. Kaj se je dogajalo v vaseh nad Dobrovo, v Suici, Dvoru, Polhovem gradcu in v Žireh, še ni točno znano. V Polhovem gradcu so deroče vode odnesle 4 poslopja, med njimi Gasilski dom.(…)

V Glinščici je utonil Anton Andrejak iz Podutika, ki se je pripeljal z dvovprežnim vozom do gostilne pri Lahni. Tam je zagrabila voda voz. Medtem, ko so se trije na vozu sedeči možje rešili, je postal Andrejak žrtev valov. Nekega neznanega utopljenca so našli med jelšami pri Cestniku na Viču. Posestnik Grad na Viču je zapazil, da je plavalo črez njegov vrt truplo neznanega otroka. Kakor zatrjujejo, je bilo po poplavljenih krajih še več smrtnih žrtev.(...)

Domovina, 1. oktobra 1926

Naši poslanci za pomoč poplavljencem

Belgrad, 30. sept. (Izv.) Narodni poslanec Smodej je bil včeraj pri fin. ministru dr. Periču. V imenu Jugoslovanskega kluba ga je prosil za izdatno nujno pomoč nesrečnim poplavljencem v Sloveniji. Vsota 120.000 Din, ki jo je vlada določila po ministru za kmetijstvo, je spričo velike katastrofe, ki je zadnje dni zadela velik del Slovenije in spričo žalostnega stanja poplavljenih krajev tako malenkostna, da pomeni toliko kot nič.(…)

Slovenec, 1. oktobra 1926

Vode padajo – beda raste

Položaj v glavnih pokrajinah dravske banovine se je danes v toliko zboljšalo, da je ponehalo deževje in so začele vode polagoma že padati. V Savinjski dolini se voda precej naglo odteka, Savinja je v teku današnjega dne padla že za 2,5 metra.(…)

Najhujša pa je katastrofa v Strugah, kamor se je šele danes popoldne posrečilo prodreti oddelku ptujskih pionirjev. Ugotovili so, da stoji voda mestoma do 30 metrov visoko in je poplavljena vsa vas tako, da se vidijo iz vode samo dimniki onih hiš, ki so stale že na vznožju hriba. Vsa vas je docela uničena, prebivalci pa so si komaj rešili življenje.(...)

Katastrofa v Strugah

Dobrepolje, 24. septembra. Že včeraj smo izrazili domnevo, da je v Strugah najstrašnejše. In res se nismo varali. Dohod v Struge je bil v teku sobote popolnoma onemogočen.(…)

Po vodi so plavali prešiči, prevrnjeni kozolci, sredi vode so pa naleteli na porušene hiše.(...) Vsepovsod se sliši kričanje ljudi, mukanje živine in cviljenje prešičev. Mar je nastopil sodni dan? Do zdaj ni znano, koliko ljudi je utonilo in koliko živine je poginilo.(…)

Jutro, 25. septembra 1933

Velika škoda po povodnji okrog sotočja Save in Krke

Brežice, 13. nov. Največja nevarnost povodnji je danes minula, ker je Sava upadla za 60 cm. (…) Nasprotno pa Krka do danes še ni vidno upadla in se še vedno temno rjava vali naprej. Vas Mostec, ki je bila pri tej povodnji zopet najhujše prizadeta, in deloma tudi Trnje je še danes pod vodo. Po nekaterih hišah in gospodarskih poslopjih je voda stala nad 1m visoko, tako da so morali ljudje včeraj zjutraj, ko se je privalila voda, izprazniti vse, kar se je v naglici dalo.(…)

Vsaka povodenj vedno bolj jasno dokazuje, da bo treba nujno misliti na regulacijo Save pri Brežicah, da se vsaj nekoliko omilijo katastrofe, ki zadevajo ubogo ljudstvo sedaj že leto za letom.

Slovenec, 15. novembra 1934