Ta se je nemudoma povezala s strokovnjaki NIJZ, Upravo za varno hrano ter drugimi inšpekcijskimi službami in jim omogočila, da so v kuhinji odvzeli brise, na osnovi katerih bi lahko sum, da je prišlo do okužbe ravno pri njih, potrdili ali ovrgli. Kot je za STA pojasnila predstojnica ravenske območne enote NIJZ Neda Hudopisk, so po opravljenih anketah in poizvedovanjih pri tistih, ki so zboleli, ugotovili, da so med seboj epidemiološko povezani, zato je mogoče, da so se okužili na isti lokaciji, torej v šoli. Ni pa nujno, saj se učenci prehranjujejo tudi izven nje, prav tako pa za zdaj ni mogoče natančno določiti vira okužbe. Ali je torej bilo krivo neko določeno živilo ali je temu botrovala morebiti pomanjkljiva higiena delovnih površin pri pripravi hrane in obdelavi živil, še ni jasno, saj šolska kuhinja v času počitnic ni obratovala. So pa bili kasneje odvzeti vzorci in brisi na salmonelo negativni. Okužba je bila sicer laboratorijsko potrjena pri 14 učencih in štirih zaposlenih, salmonelo so lahko potrdili pri štirih, analiza pa še ni zaključena. So se pa na šoli, kjer dnevno pripravijo 330 kosil in 530 malic, nemudoma povezali s strokovnjaki z NIJZ, da so jim predstavili vse nujne higienske ukrepe in ravnanje v takšnih primerih, poskrbeli za čiščenje in dezinfekcijo prostorov in izvedli druge potrebne ukrepe. Obenem pa z jedilnika črtali vsa rizična živila, ki morda niti niso najbolj primerna za uživanje v tem letnem času.