Zaplet je nastal zato, ker je bila kranjska oblast ujetnica interesov skupine krajanov Orehka in Drulovke, ki niso dovolili začetka gradnje nove čistilne naprave. Občina se je znašla v časovni stiski, pretila je izguba evropskih milijonov. Prej krajanov niso vključevali v postopke, potem pa so slednji dosegli, da pretovora smeti ne sme biti več blizu njihovih domov. Tako je čistilna naprava dobila zeleno luč, smeti pa zdaj – med drugim – pretovarjajo sredi mesta, ob poslovni stavbi Komunale. To pa je seveda močno povišalo stroške odvoza, ki so jih sprva želeli prek položnic naprtiti občanom. Evstahij Drmota zdaj odgovarja, da so sami plačali pet dodatnih vozil in izpeljali »optimizacijo izvajanja dejavnosti«.

Ker ni več pretovarjanja smeti v kanjonu Zarice, to Komunalo Kranj stane dodatnih 64.700 evrov na mesec. Komunala bo imela letos izgubo na področju ravnanja z odpadki, ki bo znašala skoraj 650.000 evrov. Likvidnost zagotavljajo s sredstvi iz preteklih let in tržne dejavnosti, je odgovor javnega podjetja, ki ima po naših podatkih kar nekaj milijonov evrov na bančnem računu. Nekajkrat smo skušali zvedeti, koliko je tega denarja, ki očitno lahko zlahka nadomesti napovedano podražitev. Podatka nam niso posredovali.

Zanimivo pa je, da v pol leta javnost ni bila deležna niti morebitne nove rešitve odvoza odpadkov: torej pretovornega platoja, ki bi nadomestil tistega, ki so ga od svojih hiš spodili krajani Orehka in Drulovke.