Bolj kot letošnje številke bodejo v oči napovedi za prihodnje leto, kjer se sicer načrtuje dvig prihodkov, dobiček pa naj bi ostal na nivoju iz preteklih let, torej na ravni okoli 170 milijonov evrov. Vzrok za praktično nespremenjen dobiček se skriva predvsem v slabitvah vzhodnoevropskih valut, še bolj pa zaradi zaostrovanja konkurence na ruskem trgu. Krka je samo letos izgubila že več kot 20 milijonov evrov na račun tečajnih razlik (izguba bo do konca leta verjetno še večja, saj je po zaključku kvartala rubelj še dodatno upadel) in analitiki se na tem mestu sprašujemo, zakaj Krka odločneje ne posega po inštrumentih za varovanje valutnega tveganja.

Drug negativen faktor je seveda pritisk na cene zdravil v lokalnih valutah. To pomeni, da čeprav Krka proda večjo količino zdravil in hkrati realizira manj prihodkov iz te prodaje, je več kot očitno, da se konkurenca krepi in da na takem trgu poteka cenovna vojna. Za Krko bi bila rešitev seveda agresivneje povečevati količinsko prodajo, še bolj pa širitev svojega nabora proizvodov, kjer Krka preveč konservativno »trmoglavi« pri lastni organski rasti, čeprav je družba nezadolžena in so se v zadnjih petih letih naredili številni prevzemni procesi in konsolidacije na področju farmacije. Vsekakor bi lahko Krka glede na svoj denarni tok z lahkoto financirala prevzem kakega specifičnega farmacevta, ki je močan z učinkovinami na področjih, kjer Krka ni prisotna. Uprava sicer že več let napoveduje nakupe konkurentov v panogi, vendar za zdaj, razen kupovanja samega sebe (v obliki lastnih delnic), še nismo zasledili teh aktivnosti. Glede na nezadolženost Krke bi lahko podjetje poseglo še po cenejših virih financiranja (za potencialne prevzeme), kot so to banke, saj je v zadnjem času močno zaživel trg podjetniških obveznic. Kar nekaj podjetij je v preteklih mesecih izdalo obveznice, dodatno pa se še kar nekaj slovenskih družb odloča za prvo prodajo oziroma izdajo obveznic na domačem oziroma tujem trgu. Glede na boniteto Krke in na dejstvo, da so obrestne mere izredno nizke, bi Krka lahko zelo poceni zbrala sredstva za potencialne prevzemne tarče…