Po besedah Anice Hribar, vodje oddelka za družbene dejavnosti, so tako načrtovali že od vsega začetka, saj zaradi omejene površine obstoječe lokacije ob upoštevanju veljavnih standardov, ki določajo razmerja med notranjimi in zelenimi zunanjimi površinami, niso mogli zgraditi večjega objekta. »Glede na dane razmere smo razpoložljive površine maksimalno izkoristili. S tem, ko smo del zunanjih površin uredili na strehi objekta in ga z delom ostalih zunanjih igrišč povezali s klančino, po kateri se bodo otroci pozimi lahko sankali, smo dosegli, da ni zunanjih igralnih površin nič manj, kot jih predpisujejo veljavni normativi. Res pa je, da jih ni tudi čisto nič več,« odgovarja Hribarjeva.

Prihodnje leto še ena začasna lokacija?

Čeprav del dejavnosti torej še vedno poteka v bližnjem stanovanjskem bloku, je skrb za malčke vseeno zdaj lažje organizirati kot prej, ko so bili razseljeni na petih lokacijah. A kaže se tudi potreba po novem oddelku. Tega naj bi odprli kar v prostorih brežiške srednje ekonomske šole, s katero imajo iz časa gradnje novega vrtca dobre izkušnje.

Brežiški vrtec s 4000 kvadratnimi metri neto površin in 23 oddelki sicer v letošnjem šolskem letu obiskuje 410 malčkov, kar ga uvršča med največje v Sloveniji. Nova ravnateljica Silvija Komočar pravi, da so se zaposleni novim dimenzijam in razporedu prostorov hitro privadili, med največje pridobitve prišteva velik skupni prostor, ki ponuja priložnost za nekoliko drugačno delo z otroki od ustaljenega. »Ta prostor bi radi še bolje uporabili in ga uskladili z našim učnim načrtom. Radi bi namreč dosegli, da bi se otroci različnih skupin družili na podlagi različnih interesov posameznikov, kar bi prineslo višjo raven razvijanja socialnih veščin otrok. Odpira se nam kar veliko različnih metod dela,« se v bližnjo prihodnost zazre Komočarjeva, ki meni, da delo po interesnih skupinah v velikem prostoru omogoča, da se otroci različnih starosti določene stvari učijo tudi drug od drugega.

Posebnost vrtca je tudi vhodna avla, urejena kot avditorij s tribunami, toboganom in eno pomanjkljivostjo. Zaradi steklene stene, obrnjene proti parkirišču in ulici, avditorij še ni pripravljen za prireditve. »Iščemo možnost za zatemnitev te velike steklene stene. Verjamem, da jo bomo kmalu našli,« optimistično pristavi ravnateljica.