Po več kot letu dni blokad računov bi se lahko družbi Uskok, lastnici blagovne znamke Costella, obetali lepši časi. Po naših informacijah se končuje dolgotrajni prodajni postopek, tako da bi pri nas poznana voda lahko do konca leta dobila novega lastnika.

Prodaja družbe, ki ji je država podelila 30-letno koncesijo za črpanje vode v količini 250.000 kubičnih litrov letno, je edina možnost, da sploh preživi. Za normalno poslovanje nima na voljo dovolj lastniških virov, dolžniški pa ji niso dostopni.

Tako pomanjkanje surovin in repromaterialov vpliva na nižjo realizacijo prodajo vode, ki bi jo Uskok lahko dosegal. Prihodki so se od leta 2011 do lanskega leta, ko so znašali 2,2 milijona evrov, zmanjšali za skoraj polovico. To je predstavljalo le 70 odstotkov zastavljenih ciljev. Kljub podpisanim pogodbam družbi zaradi finančnih težav ni uspelo realizirati izvoznih načrtov. Tako se je izvoz vode lani znižal za skoraj četrtino. Medtem ko padajo prihodki od prodaje, se izguba vsako leto zvišuje. Če je leta 2011 znašala 658.000, jo je družba lani pridelala že skoraj 1,14 milijona evrov.

Uskok svoje poslovanje skoraj v celoti financira z dolžniškimi viri. Od vsote vseh sredstev v višini 7,5 milijona evrov je imela družba konec lanskega leta več kot 90 odstotkov dolžniškega kapitala. Zaradi prenizkega lastniškega kapitala so lastniki leta 2012 družbo dokapitalizirali z 2,6 milijona evrov. Toda finančna injekcija ni prinesla želenih učinkov. Namesto Uskoka je morala obroke za finančni lizing tovarne odplačevati njena lastnica, družba Gozdarstvo Grča. Ta je Uskoku jamčila pri najemu posojil.

Medtem ko je bila še do začetka leta skoraj četrtina lastništva Uskoka v rokah družbe Max Co, ki jo obvladuje Josipina Pika Trpin, so bile preostale delnice v lasti Gozdarstva Grča. Februarja letos je Gozdarstvo Grča v Uskoku pridobilo stoodstotni lastniški delež. V letnem poročilu je Uskok navedel, da je Grča prevzela vse delnice s ciljem lažjega pogajanja s kupci. Pred kratkim je prišlo tudi do sprememb pri vodenju in nadzoru Uskoka. Tako je namesto Branka Južniča predsednik uprave postal Luka Velepič, nekdanji direktor nogometnega kluba Olimpija. Za predsednico nadzornega sveta pa je bila imenovana Melita Kolbezen, nekdanja članica uprave Mercatorja, odgovorna za finance.