Medtem ko je Zdenku Pavčku že pred leti pred upniki uspelo rešiti večji del svojih nepremičnin, je na pogorišču podjetja Petin, prek katerega je izpeljal pozneje propadli menedžerski odkup Viatorja & Vektorja (V&V), ostalo za 18 milijonov evrov dolgov.

Kot izhaja iz otvoritvenega poročila, ki ga je včeraj objavil stečajni upravitelj Petina Zlatko Hohnjec, se njegovim upnikom obeta bolj ali manj simbolično poplačilo. V stečajni masi Petina je namreč uradno ostalo le za slabih 800.000 evrov premoženja. Gre za hišo v Šiški, parkirni prostor v Mestnem logu v Ljubljani, apartma na Krvavcu in kmetijsko zemljišče v Izoli. Po cenitvah, ki jih je naročil Hohnjec, so sicer te nepremičnine skupaj vredne več kot pol manj. Med premoženjem Petina ni več stanovanja v Luciji, ki ga je podjetje že pred leti preneslo na Pavčkovo soprogo. Enako je Pavček, nekoč eden najvplivnejših domačih direktorjev, ki je predsedoval tudi Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), pred tem storil s svojo polovico družinske hiše v Dragomeru in hišo v Ljubljani. Tam je uradno domoval, dokler ni svojega stalnega prebivališča prenesel v skoraj sto let staro zgradbo ob severni ljubljanski obvoznici. Od nepremičnin mu je »ušla« le sto kvadratnih metrov velika hiša tik ob portoroški obali. Ta je leta 2011 prešla v lasti Probanke Leasinga.

Stečaj Petina – pokopališče bank

Kot v vseh »tajkunskih« zgodbah so tudi v stečaju Petina največje poraženke banke. Samo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) bo lahko tako v njem odpisala več kot osem milijonov evrov, zavarovanih zgolj z zastavo vrednostnih papirjev danes propadlega V & V. Gre za posojilo NLB, ki je zdaj predmet njene odškodninske tožbe proti nekdanji upravi Marjana Kramarja. Nič kaj bolje je ne bodo odnesle tudi druge banke. Gorenjska banka ima tako 7,3-milijonsko terjatev zavarovano z ločitveno pravico na delu nepremičnine v Šiški, ki je vredna okrog 290.000 evrov, ter paketih delnic V & V in Maksime Invest v stečaju. Factor banka v likvidaciji, ki ji Petin dolguje 1,8 milijona evrov, pa je na dveh nepremičninah, kjer uveljavlja ločitveno pravico, kot hipotekarni upnik vpisana šele na drugem mestu.

Posebna zgodba je Abanka. Ta je že v stečaju V & V priglasila za več kot 23 milijonov evrov terjatev. Še dodatnih 2,7 milijona evrov ji dolguje Petin, pri čemer je banka to posojilo zavarovala s premičninami v hiši v Dravljah, na kateri ima vpisano tudi hipoteko. Ta med drugim vključuje tudi posteljni vložek (jogi), kuhinjo, napo, hladilnik, vrata, mizo, stopnice, sesalnik, TV-sprejemnik... Čeprav je Abanka med premičninami, ki jih je zastavil Petin, v prijavi omenila tudi pečico, pomivalni stroj in mikrovalovno pečico, ji je Hohnjec ločitveno pravico na teh predmetih prerekal. Razlog: Petin z njimi na dan začetka stečaja ni razpolagal. Kdo je iz stanovanja odnesel predmete, ki jih je Abanka z izvršbo skušala izterjati že leta 2012, iz dokumentacije, ki jo je sodišču predložil upravitelj, ni mogoče razbrati.

1,5 milijona evrov na povezano podjetje

V bilanci Petina je sicer mogoče opaziti še enega »skritega zajčka«. Gre za 1,5 milijona evrov, ki jih je podjetje pred leti posodilo družbi Lona. Ta je bila do leta 2012 v lasti finančnega direktorja V & V Blaža Seražina, nato pa je njen lastnik postal Peter Pavček, sin Zdenka Pavčka in zastopnik Petina. Težko je verjeti, da bodo upniki Petina denar dobili nazaj, saj Lona, ki je pred leti s tem istim denarjem na veliko kupovala delnice V & V, že več let ne posluje. Kljub temu del dolga do Petina, okrog pol milijona evrov, knjiži kot »poslovno obveznost«. Lani si je sicer Lona bilance precej olepšala z 1,5-milijonsko terjatvijo do Petina. Na čem temelji, ni znano, saj je upravitelj Hohnjec prav zaradi pomanjkanja listinske dokumentacije ni priznal. Sklepati pa gre, da je želel Peter Pavček z njo pobotati dolg Petina, s čimer je Lono želel obvarovati pred insolventnostjo.

To pa ni bil edini manever družine Pavček v stečaju Petina. Samo Pavčkova soproga je v njem prijavila za 1,7 milijona evrov terjatev, še dodatnih 59.700 evrov »nevrnjenega posojila« pa sam Zdenko Pavček. Obe prijavi je upravitelj zavrnil. V stečaju Skupine V & V je njegov upravitelj Silvo Zorec priznal za okrog 350 milijonov evrov terjatev, od tega dobrih osem milijonov pogojnih terjatev tudi Zdenku Pavčku.