Potem ko je med gradnjo soseske Polje II v stečaj zabredlo Gradbeno podjetje Grosuplje, se je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana ponovno moral spopasti s stečajem svojega izvajalca na gradbišču soseske Polje III. Novomeško okrožno sodišče je namreč zoper družbo Begrad 17. septembra uvedlo stečajni postopek.

Podizvajalcema zaupali dokončanje del

Stanovanjski sklad je od pogodbe z Begradom odstopil 13. oktobra, ker je zamujal z deli in zaradi stečaja ni mogel izpolniti prevzetih pogodbenih obveznosti. Stanovanjskemu skladu se z dokončanjem soseske mudi, saj stanovanja v njej potrebuje, da vseli upravičence iz 16. javnega razpisa za neprofitna stanovanja. V skladu prav tako želijo, naj dela na gradbišču ponovno čim prej stečejo, da ne nastaja škoda. Da bi se gradnja čim prej nadaljevala, je sklad k pogajanjem povabil Begradova podizvajalca, družbi Begrad trgovina in Operis, ki sta pristala, da bosta sosesko dokončala za nekaj manj kot 5,58 milijona evrov.

Sklad je padlemu Begradu, njegovim podizvajalcem in dobaviteljem za že opravljeno delo do sedaj izplačal dobrega 5,57 milijona evrov oziroma približno polovico vrednosti osnovne pogodbe, je povedal direktor sklada Sašo Rink. Osnovna vrednost pogodbe med stanovanjskim skladom in Begradom je znašala nekaj manj kot 10,8 milijona evrov.

Zaradi stečaja Begrada bo gradnja soseske Polje III sklad stala več kot 360.000 evrov več, kot so sprva predvideli. Posel s propadlim Begradom pa bo sklad stal še več. Rink je razkril, da so v z Begradom sklenili več aneksov, pri čemer sta dva povečala pogodbeno vrednost gradbenih del. Prvi aneks je bil posledica prilagoditve sanitarnih kabin in je znašal približno 46.000 evrov, drugega pa je sklad sklenil zaradi prilagoditev balkonskih vrat. Ta je pogodbeno vrednost povečal za slabih 47.000 evrov.

V stečaju bodo terjali 2,25 milijona evrov

Poleg tega sklad namerava v stečajnem postopku Begrada prijaviti 2,25 milijona evrov težko terjatev, ki predstavlja nepobotani del obračunane pogodbene kazni, je dejal Rink. Toda ker je skladova terjatev navadna, je vprašanje, koliko je bo v stečajnem postopku poplačane. Dobra novica pa je, da je stanovanjski sklad unovčil bančno garancijo Begrada za dobro izvedbo del, ker slednji ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti. Ta je znašala 1,77 milijona evrov.

Kljub stečaju tekom gradnje pa Rink ne pričakuje daljše zamude pri dokončanju soseske. Begrad bi po prvotni pogodbi s skladom sosesko s 148 stanovanji v šestih večstanovanjskih blokih moral dokončati do 15. aprila prihodnje leto. Nova pogodbena partnerja pa bosta morala delo zaključiti mesec pozneje, do 15. maja.

Ob tem velja omeniti, da imata družbi Begrad in Begrad trgovina skupnega več kot samo podobno ime. Večinski lastnik obeh je družba Begrad-invest v lasti poslovneža Igorja Lempla.