Slovenska zakonodaja sicer dopušča poroke mladoletnih oseb, ki so starejše od 15 let, s privoljenjem staršev in centra za socialno delo, a se romske deklice velikokrat poročajo veliko prej, med 12. in 14. letom. Pereče problematike, ki posega na področje človekovih in otrokovih pravic, se bodo zdaj lotili na Ljudski univerzi Kočevje. Z dvoletnim, pol milijona evrov vrednim projektom »Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?« bodo skupaj s partnerjema iz Italije in Bolgarije ugotavljali, koliko je teh porok, kakšen odnos imajo romski otroci in romski starši do njih, ter skušali spremeniti njihovo mišljenje.

O tem se ne govori

»O tem, da se romske družine dogovarjajo o porokah deklic s praviloma starejšimi partnerji, najbrž ne bo želel govoriti nihče. Zato bodo romski pomočniki potrkali na vrata romskih družin in skozi pogovor izpolnili premišljeno zastavljen vprašalnik,« pojasnjuje Barbara Mavrin, koordinatorica projekta, in dodaja, da bodo s sociološko raziskavo skušali ugotoviti kulturne norme v romski skupnosti. Načrtujejo, da bodo obiskali 500 Romov na Kočevskem, Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in Prekmurju, projektna partnerja iz Italije in Bolgarije pa po 350 Romov v njunih državah.

»Eden od namenov je prikazati sociološki vidik pojava, saj so zgodnje poroke romskih deklic povezane s prezgodnjimi nosečnostmi in izpisom iz šol,« pojasnjuje pomočnica direktorice Ljudske univerze Kočevje Lilijana Štefanič. »Najtežji del projekta bo, ko bo romski pomočnik opazil problem in ga bo skušal preprečiti,« dodaja Štefaničeva. Druga stopnja projekta je mediacija. V Sloveniji bodo zaposlili dva Roma mediatorja, v Italiji in Bolgariji pa po enega. »Meaditor bo obiskoval družine, se z njimi pogovarjal o načinu življenja, vrednotah in nato z mirnim načinom reševanja konfliktov, s prikazovanjem, da zgodnja poroka ni nekaj 'samoumevnega', skušal vpeljati razumevanje načrtovanja družine,« pojasnjuje Lilijana Štefanič. Tretja stopnja projekta so preventivno-izobraževalni programi, v katere bodo vključili vse, ki imajo pogostejše stike z Romi (učitelji, policisti, socialni in zdravstveni delavci).

Projekt »Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?« je sicer edini slovenski projekt, ki je uspel na razpisu evropskega programa Daphne III, ki je namenjen preprečevanju in boju proti nasilju nad otroki, mladimi in ženskami ter zaščiti žrtev in ogroženih skupin. V Sloveniji sta projekt podprla tudi Amnesty International Slovenije in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.