»Osnovna pogoja za uspeh podjetja sta agilnost in inovativnost, ki pa s seboj prinašata spremembe,« poudarja Teja Breznik Alfirev, odgovorna za izbiro in razvoj kadrov v podjetju Halcom, ki je bil v prvem Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2007 prepoznan za najboljšega zaposlovalca med srednje velikimi podjetji, za sodelovanje v Zlati niti pa so se v podjetju odločili tudi letos.

»V Halcomu si želimo ljudi, ki pridejo na delo z veseljem in svojo pozitivnost delijo tudi s sodelavci, ki razumejo, da le timsko delo vodi k trajnostnim in učinkovitim rešitvam, in ki so z namenom, da bi realizirali ideje in načrte podjetja, sposobni na poti do cilja premagati vse ovire. Skratka, v Halcomu si želimo takih sodelavcev, ki resnično živijo Halcomove vrednote – veselje do dela, odprtost, kreativnost, fleksibilnost in odgovornost.«

Zadovoljstvu in zavzetosti sodelavcev dajejo velik poudarek. Kot storitveno podjetje se namreč zavedajo, da je njihov uspeh odvisen od zaposlenih, uspeh pa pomembno vpliva na prihodnost Halcoma. »Kot vsaka zdrava organizacija se zavedamo, da so stalne spremembe nujne, saj smo lahko le tako v dobri kondiciji za prihodnje izzive. Toda agilno, inovativno in spremembam naklonjeno je podjetje le toliko, koliko premorejo teh lastnosti njegovi zaposleni, zato je aktivno upravljanje zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih ključni dejavnik uspeha,« poudarja HR direktorica v Halcomu. Po njegovem mnenju je Zlata nit eno od kakovostnih orodij, s pomočjo katerega so lahko pri zasledovanju njihovih ciljev proaktivni.

»Za to, da ostajamo odlični, je namreč potrebna stalna skrb za razvoj organizacijske kulture podjetja. Prednosti Zlate niti so, da omogoča podjetju, da pridobi informacijo o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, predvsem pa nakaže možnosti izboljšav na področju vodenja zaposlenih. Metodologija raziskave je namreč zastavljena tako, da ne le omogoča primerjavo z drugimi podjetji, pač pa tudi nakazuje trende v posameznih kategorijah zadovoljstva znotraj Halcoma. To je dober pokazatelj, na katerih področjih se moramo v Halcomu izboljšati, ter posledično vpeljemo primerne spremembe v kadrovske procese. Ključna prednost Zlate niti je v tem, da lahko tudi z njeno pomočjo neprestano izboljšujemo kadrovske prakse.«

Kako so sodelavce seznanili s tem, da bo Halcom sodeloval v Zlati niti 2014? Poleg komuniciranja po elektronski pošti je glavni izvršni direktor sodelavce povabil k sodelovanju v Zlati niti tudi na sestanku kolektiva, za komunikacijo pa bodo med samim projektom skrbeli prav vsi vodje oddelkov. »Posredno komuniciranje Zlate niti pa bo potekalo tudi po zaključku projekta, kajti v njem sodelujemo predvsem zato, da na podlagi pridobljenega mnenja sodelavcev ustrezno spremenimo svoje prakse vodenja podjetja. S tem damo sodelavcem vedeti, da njihovo mnenje resnično šteje – damo jim jasno obljubo, da bo njihovo mnenje povzročilo spremembe.«

Halcom ima ves čas pogled usmerjen naprej, razvoj pa temelji na znanju. Letos so na novo zaposlili 19 ljudi, eno sodelavko tudi prek Zaposlitvenega izziva, do konca leta jih bodo še nekaj. Tako bo ob koncu leta v Halcomu, d. d., torej v Sloveniji, zaposlenih 133 oseb, medtem ko je v celotni skupini Halcom 160 zaposlenih. »Zavedamo se, da bomo naše ambiciozne načrte realizirali le s predanostjo, zavzetostjo in sposobnostjo zaposlenih. In kot podjetje iz IT-branže vemo, da potrebujemo tako znanje in izkušnje, ki jih imajo starejše generacije, kot tudi sveže ideje, nove poglede in vrednote, ki jih prinašajo nove generacije. Temu primerna je tudi naša povprečna starost, ki je ravno pravšnja – to je 36 let,« poudarja Teja Breznik Alfirev.