Glasbeniki od vsega začetka dajejo prednost akustičnemu zvoku, v svoji glasbi pa skušajo povezati na prvi pogled nezdružljivo – kakovost umetniškega izražanja in poslušljivost oziroma posledično komercialno uspešnost. »Poudarek v naši glasbi imajo prepoznavne melodije in bogata harmonična podlaga. Iz zasedbe pa želimo izvabiti sodoben akustični zvok, tako aranžmajsko kot tudi zvokovno.«

Njihova besedila so delo več avtorjev in prvotno slovenska, saj želi zasedba poudarjati izrazno bogastvo in spevnost slovenskega jezika. nr