Umanotera je v sklopu projekta pripravila tudi 24 delavnic po vsej Sloveniji ter nagradni natečaj, s katerim je prepoznala in nagradila partnerstva na področju razvoja zelenih delovnih mest.

Trajnostni razvoj ni ovira, je priložnost. V Sloveniji je po raziskavi, ki jo je spomladi objavila Umanotera, 30 tisoč delovnih mest je že zelenih, torej 3 odstotke vseh delovnih mest, na katerih pa ustvarijo več kot 11 odstotkov BDP, kar pomeni, da zelena delovna mesta ustvarjajo visoko dodano vrednost, obenem pa pomenijo odgovor na okoljske, ekonomske in socialne izzive. Ob aktivaciji potencialov bi lahko v nekaj letih v Sloveniji govorili o 250 tisoč zelenih delovnih mestih, tako novih delovnih mestih kot obstoječih nadgrajenih, torej ozelenjenih. Umanotera bo ob zaključku projekta in današnje konference za vlado Mira Cerarja pripravila tudi priporočila, za katere Gaja Brecelj, vodja projekta Spodbujamo zelena delovna mesta verjame, da bo vlada razumela svojo odgovornost.

„Ni treba, da smo samo opazovalci sprememb. Svet bo tak, kakršnega si bomo sami oblikovali. Mladi ne smemo pristati samo na parcialno reševanje izzivov. Današnja konferenca je zato tudi priložnost, da razmišljamo izven ustaljenih okvirjev in da bomo ustvarili rešitve za svet, ki si ga zaslužimo,“ je med drugim dejala Gaja Brecelj.

„Najbogatejši rudniki ne ležijo v oddaljenih krajih sveta, pač pa v mestih“, je pred časom dejal Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar za okolje. Tako lahko na primer iz ene tone odsluženih mobilnikov pridobimo en kilogram zlata.