Zloraba položaja

S tem pa je, tako je ugotovila tudi komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ravnala koruptno. Zato je na tožilstvo zoper Požganovo romala ovadba, ki je postala pravnomočna. Obtožnica pa zdaj Požganovi očita, da naj bi kot uradna oseba oziroma javna uslužbenka nekomu drugemu pridobila nepremoženjsko korist s tem, ko je izrabila svoj uradni položaj in prestopila meje uradnih pravic, za kar je zagrožena zaporna kazen do enega leta.

Kot je znano, je bil Zanoškar nazadnje poslanec Pozitivne Slovenije, na minulih lokalnih volitvah pa se je neuspešno potegoval za vnovični županski položaj. Ali bo Požganova danes prišla na sodišče, ni znano, neuradno pa smo izvedeli, da je v službi ni, ker je na bolniškem dopustu. A do včeraj obravnava uradno ni bila preklicana.

Služba za profesorja športne vzgoje

Spomnimo, da je Požganovo poročilo KPK precej obremenilo, saj je iz njega mogoče razbrati, da je prav ona vodila vse postopke in imela ključno vlogo pri tem, da so na občini leta 2008 za nedoločen čas zaposlili Marka Zanoškarja, sina nekdanjega župana. Ker je bilo zaradi tega zaupanje v Požganovo močno omajano, so se na pobudo župana Časa sestali vsi koroški župani in razpravljali o tem poročilu ter tudi predlogu o njeni razrešitvi. Soglasne podpore predlogu ni bilo, saj so nekateri župani menili, da poročilo KPK samo po sebi še ne more biti pravna osnova za njeno razrešitev. KPK je ugotovila, da je občina Marka Zanoškarja zaposlila v času županovanja njegovega očeta najprej za določen, nato pa za nedoločen čas na podlagi razpisa, objavljenega 10. decembra 2008. Pogoji za zasedbo delovnega mesta svetovalca za pripravo projektov pa so izrazito ustrezali profilu in izobrazbi ravno Zanoškarjega sina. V razpisu je namreč pisalo, da iščejo profesorja športne vzgoje, čeprav so iskali strokovnjaka, ki bi delal pri projektu izgradnje širokopasovnega omrežja. In na ta razpis se je, zanimivo, prijavil en sam kandidat, ravno Zanoškarjev sin. Med pogoji je bil naveden tudi prednostni kriterij, in sicer ta, da naj ima kandidat opravljen certifikat ECQA certified project manager. Zanimivo, prav ta certifikat je imel Zanoškarjev sin, financirala pa mu ga je, v času zaposlitve za določen čas, kar občina sama.

Stalno izobraževanje priročen izgovor

Požganova je izobraževanje Zanoškarja mlajšega za pridobitev tega certifikata upravičevala s tem, da zakon o javnih uslužbencih pravi, da se morajo javni uslužbenci nenehno izobraževati. Kakor koli, odločitev o izbiri in tudi zaposlitvi kandidata je bila v rokah Požganove, ki je z Markom Zanoškarjem tudi sklenila pogodbo o delu pri projektu Gradnja širokopasovnega omrežja v Mislinjski in Dravski dolini. S tem pa sta Požganova kot direktorica občinske uprave in tudi občina sama omogočili izbranemu kandidatu pridobitev premoženjske in nepremoženjske koristi v obliki zaposlitve, kar pa, tako KPK, ustreza opredelitvi korupcije po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. KPK je tudi ugotovila, da je prišlo pri natečajnem postopku do kršitve dolžnega ravnanja, saj je prednostni kriterij izrazito ustrezal omenjenemu družinskemu članu, ki je bil na razpisu tudi izbran.