Mestna občina Ljubljana je končno objavila javni razpis za izbor zasebnega partnerja pri projektu obnove starega ljubljanskega letališča v Mostah. Zainteresirani ponudniki imajo do 4. decembra čas, da se prijavijo na razpis.

Občina bi bodočemu partnerju letališče ponudila v koncesijo. Zasebni partner bo namreč moral v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine obnoviti letališko stavbo, hangar, kontrolni stolp (in v njem urediti muzej), urediti bo moral okolico in zelene površine, otroško igrišče ter na zunanjih površinah postaviti kipe, ki bodo prikazovali letalstvo. V koncesijskem obdobju, ki bo trajalo 15 let, bo moral upravljati vso to infrastrukturo.

Bodo zasebniki videli dovolj koristi?

V zameno bo občina zasebnemu partnerju podelila stavbno pravico na celotnem območju. Korist naj bi imel od gostinskega lokala in trgovine, kjer bo lahko prodajal stvari, ki so tematsko povezane z letenjem, letalstvom, visokimi tehnologijami, raziskovanjem in kreativnostjo. Po 15 letih bo moral vse skupaj spet predati mestu.

Sam izbor zasebnega partnerja bo potekal v treh fazah. Najprej bo občina na podlagi prejetih prijav priznala usposobljenost tistim kandidatom, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa. Nato bo občina te kandidate povabila na pogovor in skušala razbrati, kakšne so sploh možne rešitve za oživitev območja nekdanjega letališča. Ter seveda pogledala, kakšne so morebitne ekonomske koristi zasebnega partnerja. Kandidati bodo po tem lahko oddali dokončne ponudbe na povabilo občine, ki bo izbrala najboljšega.

Ohraniti želijo prvo slovensko civilno letališče

Ob tem velja opozoriti, da so staro letališče v Mostah aprila 2011 razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena, zato občina od bodočega zasebnega partnerja zahteva, da dosledno upošteva pravila varovanja spomenikov in sodeluje s predstavniki ljubljanske območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Pomen starega ljubljanskega letališča je ta, da je to del prvega slovenskega civilnega letališča, ki je delovalo med letoma 1933 in 1963, razkriva register kulturne dediščine. Od prvotnega letališča so se ohranili stavba za potnike, hangar z leseno strešno konstrukcijo in kontrolni stolp. Iz programske zasnove za letališče, ki jo je pripravila posebna projektna skupina z nekdanjim vodjo občinskega oddelka za kulturo Urošem Grilcem na čelu, je razvidno, da v letališko stavbo in kontrolni stolp v zadnjih petdesetih letih niso vlagali in zato hitro propadata. V dobrem stanju je le hangar, ki so ga prenovili in ga upravlja družba AC Kondor.