Sodeč po odpadkih je med brezbrižnimi krajani tudi nekaj podjetnikov, ugotavljajo na Publicusu, kjer so poleti otoke fotografirali in fotografije najbolj onesnaženih ekoloških otokov objavili na spletni strani občine.

Za nekaj časa so javno objavljeni posnetki in poziv občanom, da po zaznavi nedovoljenega početja o tem obvestijo izvajalca odvoza odpadkov, zalegli, zdaj pa so otoki znova zasuti z odpadki, ki tja ne sodijo. Zato so fotografije najbolj onesnaženih otokov na kamniški obvoznici, Trgu padlih borcev, Molkovi poti, v Ulici Vilka Rožiča ter v Stahovici, Stranjah in Zgornjih Palovčah spet na občinski strani.

Število prijav se povečuje

Na Publicusu in občini Kamnik pojasnjujejo, da za nedovoljeno onesnaževanje otokov in črna odlagališča v naravi v občini Kamnik ni razlogov, saj že leta omogočajo prav vsakemu gospodinjstvu prevzem praktično vseh vrst komunalnih odpadkov, ki nastajajo v njihovem okolju oziroma gospodinjstvu. Na občinski komunalno-redarski službi vse kršitve, ki jih prijavljajo občani, skrbno beležijo in vselej poskusijo odkriti storilce nezakonitega odlaganja odpadkov. A čeprav se število prijav povečuje, so plačilni nalogi še vedno prava redkost, pojasnjuje svetovalka za reševanje prekrškovnih zadev Maja Vogrinec. Ugotavlja, da so postopki dokazovanja zapleteni in zamudni, prijavitelji pa na koncu tudi ne želijo pričati na sodišču. Tako so letos izdali vsega en plačilni nalog za nedovoljeno onesnaževanje okolja. »Kljub temu so vse prijave dobrodošle, saj z domnevnimi kršitelji vedno opravimo pogovor,« pojasnjuje Maja Vogrinec. Pravi, da je razgovor velikokrat dovolj učinkovit, da domnevni kršitelj ne ponovi brezvestnega dejanja, četudi mu krivda ni bila dokazana. Sicer pa so domnevnim kršiteljem letos že poslali blizu 20 izjav o prijavi. V to število so všteti tudi kršitelji, ki so odpadke odlagali v naravo, ne le na ekološke otoke.

Kadar postopka ne speljejo do konca oziroma ni znanega povzročitelja onesnaževanja okolja, morajo odpadke z občinske zemlje odstraniti, z zasebnih zemljišč pa jih morajo na svoje stroške odstraniti celo lastniki sami, še pojasni Vogrinčeva.

Odvoz kosovnih odpadkov brezplačen

Ekološki otoki so namenjeni zbiranju papirja in kartona, embalaže in stekla. Kot kažejo kamniške izkušnje, pa se na nekaterih izmed njih pogosto znajdejo tudi kosovni odpadki, električna in elektronska oprema, gradbeni odpadki, les in zeleni vrtni odpad, avtomobilske gume, žimnice, nevarni odpadki, salonitke in podobno, četudi je za večino teh organizirana brezplačna oddaja v količinah, ki so značilne za gospodinjstva. Vsako kamniško gospodinjstvo lahko naroči brezplačen odvoz kosovnih odpadkov dvakrat na leto. Lahko pa jih kar sami odpeljejo in oddajo tudi v zbirni center Suhadole, kjer prejmejo dobropis v višini osmih evrov, ki se upošteva ob naslednji mesečni položnici za komunalne storitve. Občanom zaračunajo le sprejem avtomobilskih gum (0,28 evra za eno) in salonitnih plošč (169,7 evra za tono zaščitenih in 182,9 evra za tono nezaščitenih). Aprila in oktobra pa poteka v občini tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico.