Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je na ponovljeni javni razpis za gradnjo soseske na Dolgem mostu in javne infrastrukture dobil sedem pravočasno oddanih ponudb. Po dveh krogih pogajanj, ki jih je sklad ob prisotnosti ljubljanskega župana Zorana Jankovića izvedel nemudoma po odpiranju ponudb, je najnižjo ponudbo oddala novomeška družba CGP. Ta je ponudila, da bo vsa gradbena dela in pripravo 30 zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj opravila za nekaj manj kot 2,54 milijona evrov.

Stanovanjski sklad bo zdaj podrobno pregledal vse ponudbe in preveril, ali ponudniki, predvsem pa CGP, izpolnjujejo zahtevane razpisne pogoje in ali imajo ustrezne reference za delo. Če bi se izkazalo, da ponudba družbe CGP ni ustrezna, bo sklad posel zaupal ponudniku, ki je oddal drugo najnižjo ceno in izpolnjuje vse pogoje, je direktor sklada Sašo Rink pojasnil predstavnikom podjetij, ki niso bili ravno zadovoljni, da je sklad pogajanja izvedel, ne da bi najprej preveril ustreznost ponudb.

Spomnimo, prvi razpis za gradnjo 30 stanovanj v treh stanovanjskih blokih s skupno pritlično garažno etažo je bil neuspešen, ker je bila najnižja ponudba družbe Gorenje projekt (nekaj manj kot 3,1 milijona evrov) še vedno previsoka. Stanovanjski sklad ima namreč v svojem proračunu za to sosesko zagotovljenih 2,65 milijona evrov, kar je bilo precej manj od ponujene cene gradbenih podjetij. Ob tem velja omeniti, da sta na drugem razpisu dovolj nizke ponudbe za skladov proračun poleg CGP oddala še Gorenje Projekt in Kolektor Koling.

Gradnja soseske naj bi trajala predvidoma 15 mesecev. V njej bo po načrtih sklada šest dvosobnih in 24 trisobnih stanovanj ter 60 parkirnih prostorov. Poleg stanovanj in zapisnikov bo izbrani izvajalec moral urediti še pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno infrastrukturo.