Okoli 17.000 kvadratnih metrov velik kompleks Rimski vrelec s hotelskim in pomožnimi objekti, parkiriščem in vrtino z izvirom zdravilne mineralne vode je po več zapletih februarja 2012 kupil Inštitut za imunopatologijo in preventivno medicino s sedežem v Ljubljani, ki je v lasti ruskega zdravnika Abidova. Ta je zanj plačal 480.000 evrov in se s pogodbo zavezal, da bo do konca junija 2013 v obnovo in dograditev kompleksa, kjer je načrtoval medicinsko-rehabilitacijski center, vložil 2,3 milijona evrov.

Globe ni plačal

Pogodba je predvidela tudi pogodbene kazni v višini 9600 evrov mesečno, če kupec kompleksa ne odpre do 1. januarja 2014. Ker tega ni storil, mu je občina Ravne spomladi letos začela pošiljati pogodbene kazni, a nobene izmed izdanih glob ni plačal, je povedal Rožen.

Hkrati je podpisana pogodba predvidevala, da če do konca julija letos ne odpre kompleksa, s tem pogodbe ni izpolnil, kompleks pa mora vrniti občini.

Investitor je sicer konec lanskega leta gradbeno dovoljenje za načrtovane posege dobil, a z deli ni nikoli začel.

Občina bo skušala zadevo rešiti do konca leta

Občina zdaj s pravnimi zastopniki ruskega zdravnika išče možne rešitve, ki jih bo nato predlagala v odločanje občinskemu svetu. Ta zadeve Rimski vrelec še ne bo obravnaval na seji, ki je sklicana za to sredo, bo pa občina skušala zadevo rešiti do konca letošnjega leta oz. še pred sprejemanjem proračuna za 2015, ki bo na mizi občinskih svetnikov predvidoma januarja prihodnje leto, je povedal Rožen.

Pravna zastopnica ruskega zdravnika, odvetnica Sabina Mikulin, danes zaradi obravnav za STA ni bila dosegljiva za pojasnila.