Manj razširjenih vrst ptic, več redkih

Populacija ptic se je zmanjšala zaradi sodobnih načinov kmetovanja ter uničenja ekosistemov, izpostavlja študija, objavljena v strokovni reviji Ecology Letters.

Ob tem ugotavlja, da je 90 odstotkov vsega zmanjšanja števila ptic predstavljal upad populacije najbolj razširjenih vrst ptic, kot so jerebice, škrjanci, vrabci in škorci. Po drugi strani se je populacija nekaterih redkejših ptic spričo prizadevanj za ohranitev in pravno zaščito v zadnjih letih celo povečala.

Možna poguba za človeštvo

Znanstvenik z univerze v Exetru Richard Inger je dejal, da je tak upad najbolj razširjenih vrst ptic zaskrbljujoč, ker gre za skupino ptic, od katerih imajo ljudje največ koristi. »Znatna izguba razširjenih vrst ptic bi bila lahko pogubna za človeško družbo,« je poudaril.

»Ptice po vsej Evropi so nam v opomin. Jasno je, da naš način ravnanja z okoljem ni trajnosten za številne vrste, ki jih poznamo,« je izpostavil soavtor študije Richard Gregory iz britanskega kraljevega združenja za zaščito ptic. Dodal je, da sta ohranjanje in pravna zaščita vseh ptic in njihovih ekosistemov nujna, da bi se trend obrnil v drugo smer.

Znanstveniki so do teh ugotovitev prišli z analizo podatkov o 144 vrstah evropskih ptic iz 25 držav, še poroča AFP.