Zaradi izjemnega odziva bo 21. in 22. novembra brezplačna delavnica Rails tudi v Celju. Udeleženke bodo spoznale delovanje interneta, spletnih aplikacij z ogrodjem ruby on rails in se na zabaven način spoznale z osnovami programiranja. Delavnica je primerna za vsa dekleta in žene, ki želijo same ustvarjati na spletu.

»Jasno je, da tehnologija vse bolj kroji naš vsakdan, zato postaja razumevanje programiranja ključna spretnost, s katero lahko aktivno soustvarjamo podobo sveta in spreminjamo življenje na bolje. Novo znanje o programiranju nam lahko pomaga pri vsakodnevnem delu ne glede na to, katero področje študija ali dela izberemo,« je prepričana soorganizatorica dogodka Alenka Vodončnik, ki vabi dekleta in žene, da si podrobnosti o delavnici preberejo na spletni strani www.railsgirls.com/celje. Vodončnikova dodaja, da številne svetovne raziskave kažejo, da je povečanje udeležbe deklet oziroma žensk na področju tehnologije in računalništva pomembno z več vidikov. Prvič zato, ker spolna raznolikost izboljšuje tehnične inovacije, drugič zaradi zmanjšanja socialnih neenakosti in tretjič zaradi zagotavljanja konkurenčne delovne sile. Po ameriških raziskavah naj bi bilo v obdobju med letoma 2010 in 2020 več kot 1,4 milijona svetovnih delovnih mest povezanih z računalniškim znanjem. gm