Draga »počivališča«

»Pogosto hodim k jezeru, zato me je zanimalo, čemu sta namenjeni leseni terasi, ki sta se pojavili spomladi. Izvedel sem, da občina ureja nekakšna počivališča. Presenečen pa sem bil, da sta ti terasi stali skoraj 50.000 evrov,« je povedal Zdenko Diklič, ki je od občinske uprave zahteval tudi vso dokumentacijo. »Nobenega pomola ni, nobene ureditve dna,« je dodal po pregledu dokumentov, ki jih je primerjal z stvarnim stanjem. »Poleg tega mi niso poslali vsega, kar sem zahteval,« je bil razočaran Diklič, ki je poklical tudi v našo redakcijo.

Iz razpisne dokumentacije je sicer razvidno, da je občina Kočevje načrtovala, da bo ta del jezera urejen do jeseni 2012. A je, potem ko je na prvem razpisu prejela le eno ponudbo, ki je bila višja od ocenjene vrednosti, izdala sklep o zavrnitvi ponudbe. Nato je občina zmanjšala obseg del – iz opisa je izločila ureditev priobalnega pasu. Z novim razpisom, objavljenim septembra 2012, je izbrala izvajalca, ki je ponudil ceno 43.787 evrov. Po spremenjenem naročilu male vrednosti bi moralo podjetje Obnova poleg urejanja obalnega pasu s prodniki zgraditi še dve leseni terasi, dolgi 12,5 metra in široki tri metre, ter vzporedno z obalo jezera zgraditi leseni pomol. A ga ni. Irena Škufca, višja svetovalka za turizem na občini Kočevje, odgovarja: »Na uvodnem sestanku smo ugotovili, da je pred izvedbo del nujno treba izvesti preverjanje možnosti zakoličenja pilotov v vodo. Pooblaščeno podjetje je opravilo geomehanski pregled lokacije za postavitev lesenih podestov ob jezeru in ugotovilo, da lesenih pilotov v vodo ni mogoče postaviti. Vse skupaj bi bilo mogoče zgolj zabetonirati, to pa ni mogoče, saj je območje zaščiteno.«

Terase le na obali

Kot je razvidno iz odgovorov Škufčeve, je bil projektant, AG inženiring, površen: »Projektant v popisu del, ki je bil objavljen v razpisu in je bil osnova za ponudbeni predračun, ni navedel dobave in zabijanja lesenih pilotov, kar je sicer nujno potrebno za izvedbo del, saj piloti predstavljajo podporno konstrukcijo lesenim podestom, se pravi terasam.« To pa naj bi upravičevalo tudi končno plačilo – izvajalec je kljub temu, da ni zgradil pomola, dobil plačanih dobrih 40.000 evrov, celotna investicija je bila ocenjena na 43.787 evrov. Irena Škufca pojasnjuje: »Naročnik, nadzornik del, odgovorni projektant in izvajalec so se dogovorili, da se, ker je nemogoče izvesti dela na terasi v vodnem delu, teh del ne izvede, se pa, na podlagi novih popisov in  novih predračunov, cena te terase vključi v izvedbo manjkajočih pilotov.«