Priljubljenost tega športa se povečuje tudi pri nas

Deskanje na vodi je eden najstarejših športov, njegova priljubljenost pa se povečuje tudi pri nas. A največja težava je odvisnost od vremenskih pogojev in primernih valov v notranjosti celine. Zato se v Evropi kot tudi drugje po svetu širijo gibanja za vzpostavitev stoječih valov, je te dni na predstavitvi na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo pojasnila študentka Mateja Klun.

Ekipa se je izziva lotila v sklopu šestmesečnega projekta na javnem razpisu Po karierni poti do praktičnega znanja, v sklopu katerega so sodelovali z družbo Hidroelektrarne na Spodnji Savi. Raziskali so lastnosti toka vode, izdelali so pomanjšano različico objekta v učnem žlebu v fakultetnem laboratoriju, preizkusili so računalniški model ter izdelali investicijsko presojo.

Izgradnja takšnega objekta zelo zahtevna

Kot pravijo, je izgradnja takšnega objekta zelo zahtevna, saj je potrebno ustvariti primerne hidravlične pogoje za uporabo, ki hkrati na vtoku in iztoku ne povzročajo škodljivega vpliva, poskrbeti pa je treba tudi za varnost.

Za izgradnjo so izbrali lokacijo ob nastajajoči hidroelektrarni v Brežicah, kjer je že načrtovana izgradnja kajakaške steze. To bi poenostavilo izgradnjo in pridobivanje dovoljenj, a seveda je podoben objekt možno zgraditi tudi na katerikoli drugi reki z dovolj pretoka.

Manjši del vode iz reke bi preusmerili v ozko strugo, nato pa bi postavili podvodno prepreko z dimenzijami in karakteristikami, ki bi omogočale nastanek stoječega vodnega vala.

Poleg tehničnih izzivov jih seveda čaka vrsta birokratskih preprek in dolgotrajni postopki pridobivanja dovoljenj, še dodaten izziv pa predstavlja cena vode, ki močno vpliva na ekonomičnost obratovanja.

Prvi odzivi vzpodbudni

A, kot pravijo, so prvi odzivi na lokalni ravni vzpodbudni, tako da bi v najboljšem primeru val lahko obratoval že marca leta 2017. Prepričani so, da bi prvi tovrstni objekt v Sloveniji pripomogel k razvoju regionalne turistične ponudbe in popularizaciji deskanja, ustvaril pa bi tudi nekaj novih delovnih mest.

"Menimo, da bi bila izvedba takšnega projekta dodatna pridobitev za hidroelektrarno in okolico, saj je deskanje v zadnjem času v polnem razmahu in ima tako v Sloveniji kot na Hrvaškem hitro rastočo populacijo navdušencev," so prepričani.

Več informacij o projektu je na voljo na http://projektmsws.wix.com/msws/