Letošnji razpis je objavljen v skladu z novim Zakonom o štipendiranju, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2014 in prinaša na področje sofinanciranja kadrovskih štipendij nekaj novosti. Glavne novosti razpisa so vsakoletna obvezna praksa, obveznost zaposlitve za eno leto, obveznost zaposlitve najkasneje v enem mesecu od zaključka izobraževanja za katerega je delodajalec prejemal sofinanciranje in izplačilo kadrovske štipendije najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Delodajalcem, ki bodo uspešni na razpisu, bo sklad sofinanciral 50 odstotkov štipendije, vendar največ do 30 odstotkov minimalne plače, kar v času objave razpisa znaša 236,74 evrov.

Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. marca 2015.

Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani sklada http://bit.ly/1z3wdJJ.