Med kandidatkami nacionalnega programa »Za ženske v znanosti«, katerega partnerji so L'OREAL Slovenija, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Slovenska znanstvena fundacija, bodo po izboru uglednih slovenskih znanstvenikov tri mlade znanstvenice prejele štipendijo v višini 5000 evrov. Program je tudi dobra odskočna deska za mednarodne štipendije »For Women in Science«.

V okviru nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« L'Oreal Slovenija, Nacionalna komisija za Unesco in Slovenska znanstvena fundacija že vrsto let podeljujejo štipendije ženskam v zadnjem letu doktorskega študija s področja naravoslovnih znanosti, biotehnike in medicine, ki ga opravljajo v okviru slovenskih raziskovalnih institucij. Vsako leto štipendijo prejmejo tri štipendistke, ki jo lahko porabijo v poljuben namen, ki ni nujno povezan z njihovim raziskovalnim delom. Kandidatke, ki se prijavljajo za štipendijo, morajo biti mlajše od 35 let, imeti morajo slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v Sloveniji, raziskovalni projekt, ki ga prijavljajo, pa ne sme vključevati testiranj na živalih.

Predsednik Nacionalnega odbora »Za ženske v znanosti« in direktor Slovenske znanstvene fundacije dr. Edvard Kobal je ob objavi razpisa poudaril: »V sklopu programa smo do sedaj več kot uspešno dokazali, da imamo tudi v Sloveniji vrhunske znanstvenice. Ne glede na to položaj znanstvenic še ni na ravni, ki jo želimo doseči. Za soočanje z izzivi, ki nam jih prinaša prihodnost, pa je nujno, da se vzpostavi enakomerna raven zastopanosti obeh spolov tudi v znanosti, saj le z doprinosom enega in drugega lahko pridemo do najboljših rešitev.«

Za štipendijo »Za ženske v znanosti« 2015 se lahko kandidatke prijavijo le še do vključno ponedeljka, 3. novembra 2014. Prijavni obrazec je objavljen na spletnih straneh www.mizs.gov.si, www.unesco.si in www.szf.si. Vloge za štipendijo z ustrezno dokumentacijo bosta vrednotila ocenjevalna skupina ter nacionalni odbor, prejemnice štipendij pa bodo razglašene v marcu 2015. Nacionalni program »Za ženske v znanosti« je tudi dobra odskočna deska za mednarodne štipendije »For Women in Science«. Letos se je spremenil način prijave in za mednarodne štipendije se bo lahko potegovala le po ena štipendistka iz nacionalnega izbora.

Program živi tudi na Facebook strani Za ženske v znanosti ter You Tube kanalu Za ženske v znanosti. Poleg tega pa je L'Orealova fundacija letos zagnala portal DiscovHer, ki v ospredje postavlja ženske s celega sveta, ki delujejo na področju znanstvenega napredka.