Vlada je izbrala novega direktorja Agencije za raziskovalno dejavnost ARRS. Naslednjih pet let jo bo vodil nekdanji politik iz vrst stranke Zares József Györkös. Na tem mestu bo nadomestil Francija Demšarja, ki je agencijo vodil od njene ustanovitve pred desetimi leti. ARRS skrbi za razdeljevanje približno sto petdesetih milijonov evrov znanstvenim ustanovam in posameznikom, ki se ukvarjajo z raziskovalno dejavnostjo.

Pomoč mladim

Györkös, profesor na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, je bil v preteklosti dvakrat državni sekretar – sprva na ministrstvu za informacijsko družbo ter kasneje na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ko ga je vodil Gregor Golobič.

Novi direktor je v viziji delovanja ARRS poudaril, da se bo treba z ministrstvom, pristojnim za znanost, dogovoriti o »predvidljivem financiranju«. Za financiranje znanstvenega raziskovanja je bilo denimo lani namenjenih kar štirideset milijonov evrov manj kot pred petimi leti. Zmanjkovati je začelo denarja za materialne stroške in za delo mlajših raziskovalcev, zato znanstveniki opozarjajo, da v prihodnje ne bo več mogoče dosegati rezultatov, ki bi bili globalno konkurenčni. Györkös predvideva tudi, kot je zapisal v viziji, »pridobivanje sredstev iz neproračunskih virov« ter »reševanje težave upadanja števila mladih raziskovalcev«. Ob pritožbah mnogih znanstvenikov, da je ARRS doslej ocenjevala znanstveno kakovost, ki je podlaga za dodelitev sredstev, na podlagi slabo preglednih meril, je Györkös napovedal še »najvišjo pozornost izsledkom zunanjih evalvacij«, torej preverjanju znanstvenih dosežkov v tujini.

Široka razprava z znanstveniki

»Treba bo pospešiti komunikacijo s ciljnimi javnostmi,« je včeraj po imenovanju Györkös komentiral dosedanje očitke znanstvenikov, da ARRS ne deluje znanosti v prid. Večina teh očitkov je bila v preteklosti usmerjena v direktorja Demšarja. »Treba je vedeti, da direktor ne odloča sam, temveč v sodelovanju z znanstvenim svetom agencije in ministrstvom,« pravi Györkös. Vprašanja, ali bo kmalu spremenil merila ocenjevanja znanstvenih dosežkov, ker so znanstveniki ARRS doslej očitali, da niso primerna, novi direktor ni želel komentirati. »Merila ocenjevanja so se doslej večkrat spreminjala in očitki so bili v tem smislu upravičeni. Ali jih bomo v prihodnje res korenito spremenili, pa je odvisno od rezultatov široke razprave, ki jo bomo sprožili med znanstveniki,« je napovedal.

Znanstvenica z elektrotehniške fakultete Urša Opara Krašovec, prvopodpisana pod pismo več deset znanstvenikov, ki so nasprotovali nenavadnim okoliščinam razpisa za direktorja, je včeraj dejala, da bi bilo »bolj pravilno, da bi razpis ponovili«. Znanstveniki so med drugim opozarjali na prekratke roke razpisa, kar bi lahko bilo ugodno za ponovno izvolitev direktorja Demšarja. »Res pa je, da je bila v ospredju predvsem bojazen, da bi bil ponovno izvoljen Demšar,« je dejala Krašovčeva.