Če bodo njihove zahteve naletele na gluha ušesa, župani grozijo, da prek članstva v svetih kohezijskih regij ne bodo dali soglasja k operativnemu programu za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020. Gre za dokument, ki je podlaga za črpanje evropskih sredstev in h kateremu morata dati soglasje sveta vzhodne in zahodne kohezijske regije, katerih člani so tudi predstavniki občin.

Ključni dokumenti tik pred sprejemom

Operativni program je bil sicer že usklajen z ministrstvi, obravnavati pa ga bo morala tudi vlada, so pojasnili na vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Vlada naj bi po besedah vladne službe dokument potrdila najpozneje do sredine novembra, nato pa bo po blagoslov romal še v Bruselj. Ob tem so na vladni službi povedali še, da so z evropsko komisijo že uskladili partnerski sporazum 2014–2020, ki je prav tako ključen za črpanje evropskega denarja. Pričakujejo, da bo komisija do konca tega tedna izdala odločbo o potrditvi sporazuma.

Operativni program in partnerski sporazum za obdobje 2014–2020 sicer predvidevata sredstva za projekte s področja ohranjanja in varstva okolja ter spodbujanja učinkovite rabe virov, kamor sodijo projekti čakajočih občin. Toda na službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko priznavajo, da bo v perspektivi 2014–2020 na voljo manj sredstev kot v preteklem obdobju, kar pomeni, »da se vseh razvojnih potreb Slovenije s temi sredstvi ne bo dalo zadovoljiti«.

Župane skrbi tudi, da bodo morali, če jim država letos ne bo izdala odločb, za denar v perspektivi 2014–2020 kandidirati na novem razpisu, kjer jim bodo konkurenco delali morebitni drugi projekti. »Spet bomo na začetku,« je potarnal brezoviški župan Metod Ropret.

Odvečnega denarja v iztekajoči se perspektivi ni

Vlada Alenke Bratušek je občine tik pred državnozborskimi volitvami pozvala, naj začnejo izvajati projekte, in jim zagotovila, da jim bo dala denar iz iztekajoče se perspektive, če ga bo seveda kaj ostalo, sicer pa ga bodo lahko prednostno črpale iz prihodnje perspektive. »Upamo, da bo nova vlada upoštevala zavezo prejšnje,« je dejal Janković. Ker pa nobena občina, ki je že pridobila odločbo o dodelitvi evropskega denarja, od svojega projekta ni odstopila, odvečnega denarja v finančni perspektivi 2007–2013 ni. Zato kaže, da bo enajst okoljskih projektov moralo počakati na denar iz finančne perspektive 2014–2020. Nekateri po Jankovićevih besedah bolj pogumni župani so sicer že začeli izvajati projekt, manjkajoča sredstva pa so založili in upajo, da jih bo državna naknadno povrnila.

Ob tem velja opozoriti, da so župani 34 občin na sestanku v Ljubljani sklenili še, da operativnega programa ne bodo podprli, če ga država ne bo dodelala in predvidela več denarja za protipoplavne ukrepe.