Projekt, katerega cilj je širši javnosti predstaviti energijsko najvarčnejše hiše, je finančno podprla Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa. Obiskovalci bodo dobili uporabne informacije, lastniki pa bodo z njimi delili neodvisne izkušnje pri gradnji skoraj ničenergijskih stavb. Med obiskom se boste seznanili z življenjskimi, delovnimi in gradbenimi izkušnjami uporabnikov stavb. Na oglede se lahko prijavite na spletni strani projekta, kjer so objavljena tudi natančna navodila.

Kampanja v desetih državah Evropske unije

Kampanja poteka v Sloveniji, Belgiji, Nemčiji, na Madžarskem, Švedskem, v Franciji, Avstriji, ter na Poljskem, Malti in Irskem. Koordinator projekta je belgijski BBL. V njegovem okviru bodo predstavili med 900 in 1250 primerov dobre prakse gradnje skoraj ničenergijskih hiš po Evropi. Skoraj ničenergijska stavba je visoko energijsko učinkovita. Majhnim potrebam po energiji za delovanje hiše zadosti energija iz obnovljivih virov (npr. toplotne črpalke, sončni zbiralniki, fotonapetostni paneli, uporaba biomase, soproizvodnja toplote in električne energije itd.).

Izvajanje evropske direktive je velik izziv

Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb (EPBD) je od držav članic zahtevala, da na nacionalni ali regionalni ravni opredelijo minimalne standarde energijske učinkovitosti stavb pri novogradnjah in večjih prenovah stavb. Od 31. decembra 2018 bodo morale biti vse nove javne stavbe (v lasti ali v najemu) skoraj ničenergijske. Vse druge nove hiše pa bodo morale biti skladne z novimi zahtevami dve leti kasneje. Učinkovito izvajanje direktive EPBD je velik izziv za mnoge države.