Med odmevnejšimi novicami je bilo možno zaslediti izid glasovanja torkove seje nadzornega sveta Telekoma Slovenije. Nadzorniki so namreč soglašali s podpisom aneksa k pogodbi o medsebojnih razmerjih, kjer je urejeno nadaljevanje prodajnih aktivnosti v postopku privatizacije največjega telekomunikacijskega operaterja v državi.

Na izredni skupščini so delničarji Mercatorja potrdili predlog hrvaškega Agrokorja, da se posojilo v višini 200 milijonov evrov spremeni v kapital. S tem se je Agrokorjev delež v Mercatorju povečal na 88,1 odstotka in je že zelo blizu 90 odstotkom, pri katerih bi lahko iztisnil tudi preostale delničarje. Ti v izvedeni dokapitalizaciji niso mogli sodelovati, saj je bila prednostna pravica obstoječih delničarjev izključena. Predlog Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), da bi Agrokor odprl stalno borzno naročilo za nakup preostalih delnic malih delničarjev po prevzemni ceni 86 evrov za delnico, je vsekakor zanimiv, saj je v lastniški strukturi ostalo še vedno okoli 2770 malih delničarjev. Na žalost lahko ti svoje delnice unovčijo le še po približno 74 evrov in nekaj centov, kolikor je znašal zadnji tečaj na borzi.

V petek je nemška družba Fraport objavila prevzemno ponudbo za nakup vseh navadnih delnic Aerodroma Ljubljana, ki jih še nima v lasti. Za delnico ponuja 61,75 evra, delničarji pa lahko ponudbo sprejmejo do vključno 20. novembra do 12. ure. V tem času bodo lahko delničarji v miru razmislili, kam bi naložili kupnino za delnice Aerodroma Ljubljane. Glede na to, da so obrestne mere na vezane depozite nizke in se utegnejo še zniževati, so določena podjetja, kjer se nadaljuje privatizacija, zanimiva alternativa. Seveda z zdravo mero previdnosti.