Od 4:3 za Perčiča do 3:4 za Lombarja

O njih je spregovorila predsednica volilnega odbora Violeta Hrnčič, ki je nad dogajanjem po preštevanju glasov v KS Trstenik zgrožena. Letos se je veljaku Lombarju v krajevni skupnosti prvič zoperstavila močna opozicija, ki jo vodi poveljnik gasilcev Boštjan Perčič. Bili so uspešni, saj so po končanem štetju glasov dobili štiri od sedmih svetnikov v krajevni skupnosti. A se je rezultat po ponovnem štetju na volilni komisiji krajevne skupnosti, ki jo vodi Lombarjev nečak Rok Lombar, obrnil na glavo.

»Že s sestavo volilnega odbora so bile težave, ker so nam poslali članico iz druge občine. Obenem pa so bila ustna navodila predsednice občinske komisije po mojem povsem napačna v tistem delu, ko je dovolila, da volilna komisija krajevne skupnosti lahko kasneje šteje glasove brez naše prisotnosti. Mi smo jih prešteli trikrat in naš zapisnik je po vseh predpisih s kurirjem romal po štetju v Kranj. Takrat pa so k nam prišli člani lokalne komisije KS z Rokom Lombarjem na čelu. Na nas so pritisnili, da jim izročimo glasovnice v kuvertah, in z njimi odšli. Izkazalo se je, da so jih sami šteli še dvakrat. Njihov zapisnik je zame žal navadno skrpucalo, popravljen in dopisan. A tak je bil dostavljen občinski volilni komisiji in potem so se na naš volilni odbor začeli vrstiti klici o neujemanju glasov,« pripoveduje Hrnčičeva.

Zaradi pritiskov po volitvah je šestčlanski volilni odbor obvestil državno volilno komisijo, ministrstvo za notranje zadeve in PU Kranj o sumu prirejanja izidov. Pritožbo so oddali na Mestno občino Kranj, ker pravijo, da se njihov uradni zapisnik ne ujema z javno objavljenimi volilnimi izidi na spletni strani občine. »Izkazalo se je, da je razmerje med krajevnimi svetniki potem bilo obrnjeno in najbolj sporen član sveta, privrženec Jožeta Lombarja, je naknadno dobil kar 16 glasov več.«

Kršitev volilnega zakona kaznivo dejanje

Volilni odbor je zato začel boj za svojo pravico. Na občini so imeli kopico težav, da so sploh vložili pritožbo nad spremenjenimi rezultati. Prepričani so, da je bil v mnogočem kršen tudi volilni zakon, o vsem pa so obvestili tudi policijo, ki naj razišče, kdo je in kako je spremenil volilni izid na Trsteniku in ali so za to res obstajali kakšni razlogi. Ko smo o tem povprašali občinsko volilno komisijo v Kranju, so nam potrdili, da so zaradi volitev v Trsteniku prejeli pritožbo. Nepravilnosti naj sami ne bi našli, so pa pritožbo posredovali (novemu) mestnemu svetu, ki bo odločil, kako so volili in koga so izvolili na Trsteniku. Novi župan Boštjan Trilar nam je potrdil, da je z zadevo seznanjen in bo v okviru svojih pooblastil poskrbel za zakonitost volitev v kraju, ki je bil do zdaj nesporno volilna baza poraženega Mohorja Bogataja.

Hrnčičeva pravi, da je članica volilnih odborov dolga leta in jamči, da so oni šteli večkrat, dosledno, točno in pošteno. Ker je kršitev volilnega zakona lahko kaznivo dejanje z zagroženo zaporno kaznijo, želijo člani odbora izvedeti predvsem to, zakaj ni obveljal njihov uradni izid oziroma kdo je sprejel odločitev, da so objavljeni bistveno drugačni rezultati. »Glasov po pošti ni bilo toliko, da bi en kandidat dobil 15 glasov več, o tem ni dvoma. Prepričana sem, da zaradi poštenega, nevtralnega, strokovnega dela odbora moramo priti resnici do dna. O pritiskih, ki sem jih doživela, pa raje sploh ne govorim, Verjamem, da bo na koncu veljal naš uradni volilni zapisnik, ker je tako edino prav.«

Mestni svet se bo v Kranju prvič sestal 12. novembra, ko bo Boštjan Trilar nastopil župansko funkcijo. O dogajanju v KS Trstenik pa bi svetniki lahko najprej odločali na decembrski seji. Do takrat pa veljajo uradni izidi, ki kažejo na zmago Lombarjeve Stranke za napredek krajevnih skupnosti.