Odgovor; Zakonec spada v prvi nujni dedni red, kar pomeni, da vam v vsakem primeru pripada nujni delež. Ker spadate v skupino absolutnih nujnih dedičev, vaš nujni delež predstavlja polovico zakonitega dednega deleža, ki znaša polovico vrednosti zapuščine. To pomeni, da boste upravičeni vsaj do četrtine celotne zapuščine. Sredstvo za odpravo prikrajšanja vašega nujnega deleža je zahtevek po zmanjšanju ženinih oporočnih razpolaganj.

Vprašanje: Sem oporočna dedinja po moji zelo dobri prijateljici še iz otroštva. Pokojna prijateljica mi je v oporoki zapustila stanovanje, medtem ko svojih otrok ni omenila niti z besedo. Tako njeni otroci niso dobili niti ficka. Kaj storiti?

Odgovor: V vašem primeru je zapustnica z oporočnim razpolaganjem prekoračila vrednost razpoložljivega dela zapuščine, zato gre po zakonu za prikrajšanje nujnega deleža. Prikrajšanje nujnega deleža njenih sinov se lahko odpravi samo z zmanjšanjem ali odpravo oporočnega razpolaganja. Slednje lahko zahtevajo samo nujni dediči v zapuščinskem postopku. Če dejanska podlaga njihovega zahtevka ne bo sporna, bo o njihovi zahtevi odločilo zapuščinsko sodišče, v nasprotnem primeru pa jih bo zapuščinsko sodišče napotilo na pravdo.

Mag. Boštjan J. Turk