Nekdanja varuhinja človekovih pravic, psihiatrinja dr. Zdenka Čebašek Travnik, je skupaj z Dušico Boben, Natašo Sorko in člani društva Žarek upanja raziskala odnos slovenskih osnovnošolcev do alkohola. Anketo so opravili letos spomladi med več kot 6000 učenci v zadnjem triletju 59 osnovnih šol iz vseh slovenskih regij. Razveseljivo je, da se je v primerjavi z letom 2009, ko so opravili podobno raziskavo, delež otrok, ki alkohola še nikoli niso poskusili, z 10,7 odstotka povečal na 17,9 odstotka. Zmanjšal se je tudi delež otrok, ki pijejo vsak dan, tedensko ali mesečno. Žal pa povprečna starost otrok, ko prvič poskusijo alkohol, ostaja pod deset let.

Skrb vzbujajoč je podatek, da je skoraj slaba desetina učenk in učencev anonimno priznala, da se niso sposobni veseliti brez uživanja alkoholnih pijač. Dr. Čebašek-Travnikova je nad tem podatkom pretresena. Sprašuje se, kako tem otrokom sploh uspe slediti pouku, kako preživljajo svoj prosti čas in kdo jim v življenju predstavlja avtoriteto. Pri oblikovanju odnosa do alkohola pri otrocih in mladostnikih odigrajo najpomembnejšo vlogo starši. Ko so osnovnošolce v raziskavi vprašali, ali njihovi starši vedo, da uživajo alkoholne pijače, jih je kar 40 odstotkov odgovorilo pritrdilno. Na nekoliko drugačno vprašanje, ali bi jim starši dovolili piti alkoholne pijače, jih je skoraj dvajset odstotkov odgovorilo, da bi jim dovolili. Očitno imajo v njihovih očeh več avtoritete učitelji v šolah. Samo 2,5 odstotka vprašanih meni, da učitelji vedo za njihova popivanja, nekaj več kot četrtina pa jih je prepričana, da to uspešno skrivajo pred njimi in da bi učitelji spremenili odnos do njih, če bi poznali resnico.

Starši bi morali biti zgled

Mnogi fakultetno izobraženi starši so še vedno prepričani, da je prav, če svoje otroke naučijo uživati alkoholne pijače na »kulturen način«. To pomeni, da jim v navidezno nadzorovanih situacijah v kozarec sami nalijejo alkohol. Čebašek-Travnikova opozarja, da nimajo prav. »Alkohol ni za otroke in tu sploh ni debate. Potrebno jim je postaviti jasna pravila in vnaprej predvideti ukrepe, ki bodo prišli v poštev, če bodo kršili prepoved pitja alkoholnih pijač.« Pri tem, dodaja, pa je seveda zelo pomembno, da starši dajo otrokom dober zgled, da se z njimi iskreno pogovorijo o pitju alkohola, o vseh njegovih škodljivih posledicah in mu jasno postavijo meje. Če starši sami ne morejo omejiti uživanja alkohola, potem tega ne morejo zahtevati od svojih otrok. Ker zgubljajo avtoriteto, včasih poskušajo svoje doseči tudi s telesnim kaznovanjem. To pa je še bolj zgrešeno.