Naš zvesti bralec si tako kot mnogi Ljubljančani in okoličani ob koncu tedna noge najraje pretegne tako, da se povzpne na Šmarno goro. Vselej tudi parkira na istem mestu – ob cesti Zavrh pod Šmarno goro, kjer pa je njegovo desetletno rutino konec septembra zmotil nov prometni znak. S svojim znanjem cestnoprometnih predpisov je dešifriral, da ta prepoveduje ustavljanje in parkiranje ob poti, a pod znakom, ki prepoveduje, je bil nameščen še dopolnilni znak, ki pravi, da gre za intervencijsko pot v širini štirih metrov. Naš bralec je sporočilo obeh znakov skupaj tolmačil tako, da lahko parkira, če pusti štiri metre prostora za intervencijska vozila. In tako je tudi storil. A ko je s Šmarne gore prisopihal nazaj do avtomobila, mu je še tisto malo sape, ki je je zadržal, odvzel pogled na plačilni nalog, ki mu ga je policija zataknila za brisalnik na vetrobranskem steklu.

S fotomontažo ni prepričal policistov

Ker je bil prepričan, da je ravnal v skladu s predpisi in da ni oviral intervencijske poti, je na policijsko postajo Medvode poslal fotomontažo – s pripisom, da sam v višino meri 182 centimetrov – s katero je skušal dokazati, da je bila cesta kljub parkiranemu vozilu še vedno široka približno 4,5 metra. Torej dovolj za dostop intervencijskih vozil.

A na njegovo začudenje mu je pomočnik komandirja tamkajšnje policijske postaje v odgovoru pojasnil, da kazen pravzaprav ni bila izrečena zaradi neupoštevanja prometnega znaka, temveč zaradi parkiranja vozila na bankini. Pomočnik komandirja ga je še potolažil, da bi mu policist lahko izrekel tudi dvakrat višjo globo, torej 80 evrov, saj je imel vozilo parkirano tudi na mestu, kjer je onemogočalo dostop do zasebnega zemljišča.

»Na tem mestu sem parkiral že tisočkrat, a dokler niso postavili prometnega znaka, nikoli nisem dobil kazni. Zato menim, da policist, ki mi je na terenu izrekel globo, ni dobro razumel prometne signalizacije, zdaj pa skuša pomočnik komandirja nevednega policista spraviti iz zagate in se izgovarja na bankino,« je prepričan naš zvesti bralec. »Če je to bankina,« je dodal, »potem je v Sloveniji vsak dan narobe parkirana polovica vseh vozil.«

Policisti so postopali pogojno pravilno

Za pojasnila, ali je bralčev avtomobil resnično parkiran na bankini, so nas na ljubljanski policijski upravi hitro odpravili, češ da konkretnih primerov ne morejo komentirati. So pa pojasnili, da je bankina utrjen ali neutrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in prometne opreme. Posamezna širina bankine je odvisna od širine voznega pasu, kar določa pravilnik o projektiranju cest. V našem primeru – ker vozni pas ni širši od 2,5 metra – je bankina od roba vozišča oddaljena 0,75 metra oziroma le pol metra, če gre za izjemo, kar pravilnik tudi omogoča.

In kaj o našem primeru meni odvetnik Lovrenc Babič iz odvetniške pisarne Teje Verbič? »Četudi v tem primeru ne bi bilo intervencijske poti in s tem povezanega prometnega znaka, zakon parkiranje na bankinah izrecno prepoveduje. Postopanje in dodatno pojasnilo policistov je torej pravilno, a le pod pogojem, da je bralec res parkiral na bankini. Če je vozilo že zunaj bankine, na zasebnem zemljišču, potem je kazen neupravičena,« meni Babič.

Po prepričanju odvetnika torej ne gre toliko za pravno, ampak bolj za tehnično vprašanje. »Če bi izpodbijal kazen, bi se oprl na izvedenca prometne stroke, ki bi razjasnil, ali je avtomobil parkiran na bankini ali ne,« je jasen Babič.

Dr. Peter Lipar, predstojnik Prometnotehniškega inštituta ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo, pravi, da – sodeč po fotografiji – v tem primeru ne gre za bankino, ampak za okoliški utrjeni teren. »So pa bankine zelo različne in jih je brez metra v žepu zelo težko določiti. Sploh na takih cestah, kot je ta na fotografiji, kjer gre že za napol gozdno pot. Če policist napiše kazen za parkiranje na bankini, mora to dokazovati z metrom. O izjemah, ki določajo, da je lahko bankina široka le pol metra, pa – o tem sem prepričan – policisti niti slučajno nimajo pojma,« je dodal dr. Lipar.