Nagrado za življenjsko delo je Oblak-Čarnijeva dobila za izjemen prispevek k razvoju slovenske arhivistike. Poleg zbiranja, urejanja in popisovanja arhivskega gradiva je bilo pomembno tudi njeno prizadevanje za razvoj filmskega oddelka v Arhivu RS in za prevzem slovenskega filmskega fonda iz Jugoslovanske kinoteke v Beogradu ter njegov prenos v Ljubljano tik pred razpadom Jugoslavije. Jure Volčjak, sicer od leta 2005 tudi odgovorni urednik revije Arhivi, pa je priznanje dobil za pomemben prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju objavljanja arhivskega gradiva ter za popularizacijo slovenskih arhivov in arhivske dejavnosti doma in v mednarodnem prostoru. Arhivsko društvo nagrado in priznanje, poimenovano po pesniku Antonu Aškercu, ki velja za začetnika arhivske stroke v Sloveniji, podeljuje vsaki dve leti ob dnevu arhivov, 20. oktobru. nr