Deli cest na Žirovskem so popolnoma uničeni, odseki so dolgi tudi po pol kilometra. Cesto proti Vrhniki bo pomagala za silo (tudi s pontonskim mostom) urediti vojska. Poškodovanih je 50 kilometrov cest, pet do deset popolnoma uničenih. Od sveta je odrezanih 50 hiš v občini Gorenja vas - Poljane, 25 do 30 v občini Žiri in prav toliko v škofjeloški občini. Samo na cestah in komunalni infrastrukturi je po prvih ocenah škode za 15 milijonov evrov, po podatkih Arsa pa na vodotokih še za 17 milijonov. Škode zaradi zalitih kleti in uničenih poslopij še niso ocenili.

»Zaradi nespoštovanja narave in dela naših prednikov so naše grape uničene. V most v dolini Brebovnice je priletelo vejevje, bale sena pa so ga dokončno zamašile. Voda je našla novo pot in zalila hiše, ki nikoli niso bile poplavljene,« je na vzroke zelo odkrito pokazal župan Gorenje vasi - Poljan Milan Čadež. Za večjo varnost bo torej treba malce drugače načrtovati posege v okolje in predvsem skrbeti za čiste vodotoke (kar je odgovornost države) ter za urejene brežine in pospravljene gozdove, kar pa je odgovornost prebivalcev, lastnikov. »Včeraj so preživeli prepusti, ki so jih zgradili pred drugo svetovno vojno. Moderni so bili neuporabni,« je bil nazoren Čadež.

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen pa je po včerajšnjem sestanku z župani treh občin lahko povedala le, da bo država za čiščenje strug namenila 400.000 evrov, in obljubila, da ljudi na Loškem ne bo pozabila. pk