Tu je ključna vloga vrhovnega sodišča, ki bi moralo narediti več za poenotenje sodne prakse, takoj ko se pokažejo različne prakse višjih sodišč. Da bodisi prek načelnih mnenj bodisi na drugačen način zavzame stališče, ki je potem enotno za vso Slovenijo. Tu je velik problem zlasti v gospodarskih sporih, ker pride do velike nepredvidljivosti, tudi tuje stranke potem ocenjujejo slovenski prostor kot pravno nevaren in nepredvidljiv.

Veliko je treba narediti pri ustvarjanju pogojev, da bodo sodišča v teh primerih hitreje odločala, za kar je potrebno tudi izobraževanje sodnikov. Gre za izjemno kompleksna področja in je prav, da država sodnemu kadru omogoči izobraževanje. Vse to bi bistveno izboljšalo pravno varnost, ker bi zmanjšalo možnost nekvalitetnih odločitev. TFL Glasnik