Največ Slovencev si želi oditi na delo v Avstrijo, Nemčijo in Švico, medtem ko na svetovni ravni prevladujejo ZDA, Velika Britanija in Kanada. Presenetljivo pa glavni razlogi za željo po delu v tujini niso ekonomske narave, temveč si anketiranci želijo boljših odnosov s sodelavci in nadrejenimi, kažejo izsledki raziskave, sporočajo iz MojeDelo.com, ki je bil slovenski partner svetovne raziskave Decoding Global Talent.

Direktor zaposlitvenega portala MojeDelo.com Zoran Savin je o zaskrbljujočem razmišljanju Slovencev o selitvi v tujini povedal, da takšni rezultati ne bi smeli nikogar presenetiti. »Slaba ekonomska situacija, predvsem pa pomanjkanje splošnih strateških usmeritev Slovenije, ljudem ne puščata veliko izbire. Če k temu dodamo tudi marsikatero slabo izkušnjo vodenja, dobimo rezultat, ki je pred nami. V taki atmosferi hitro prevladuje mnenje, da dobrih služb in dobrih odnosov pri nas ni, a prav na letošnjem Kariernem sejmu bomo skušali pokazali, da to ni povsem res,« je dejal Savin.

Savin je tudi prepričan, da bi Slovenija morala zadržati perspektivne kadre, ki bodo s svojim znanjem in idejami ustvarili pogoje za razvoj posameznih panog in dvig gospodarske rasti. »Seveda so izkušnje iz tujine koristne tudi za domače trge, a po tem, ko ljudje uspejo v tujini, vse redkeje razmišljajo o vrnitvi domov. Beg možganov, ki je že v polnem teku, lahko omilimo samo vsi skupaj. Država z jasnimi usmeritvami, ukrepi in perspektivami za prihodnost. Posamezniki, z zavedanjem svoje vloge v podjetju in zavezanosti k ustvarjanju dodane vrednosti ne glede na pozicijo, ki je trenutno zasedajo v podjetju. In podjetniki, z odličnim upravljanjem najpomembnejšega resursa vsakega podjetja, človeka.« je dodal.

Slovenci, ki so sodelovali v raziskavi, so med pogoje, ki po njihovem mnenju ključno pripomorejo k zadovoljstvu pri delu, na prvo mesto uvrstili dobre odnose med sodelavci, sledi spoštovanje njihovega dela in dobri odnosi z nadrejenimi. Tovrstni psihološki dejavniki so, presenetljivo, prehiteli »finančno stabilnost«.