Ciljna skupina izvajanja programa so mlade brezposelne osebe s terciarno stopnjo izobrazbe, stare do vključno 29 let, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in so hkrati iskalci prve zaposlitve, ki jih zaposlijo delodajalci iz zasebnega sektorja, izbrani na podlagi javnega povabila. Program vključuje obvezno sistematično izpopolnjevanje, ki ga mora delodajalec zagotoviti vključeni osebi tekom 12 mesečne zaposlitve.

Namen programa je dosežen s sistematičnim izpopolnjevanjem in pridobivanjem prvih delovnih izkušenj, kar se lahko izvaja tudi s pripravništvom, v okviru katerega bodo vključene osebe širile in poglabljale znanje ter spretnosti pridobljene v času formalnega izobraževanja, kar bo podlaga za uspešno in učinkovito opravljanje dela pri delodajalcu. Vključene osebe si bodo z uspešno opravljenim programom povečale svoje zaposlitvene možnosti in uspešen razvoj kariere, njihovi delodajalci pa si bodo zagotovili usposobljeno delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja, so sporočili iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.