Finalisti izbora so bile regijske gazele 2014, in sicer dravsko-pomurska gazela, podjetje Imenšek, d. o. o., specializirano za izdelavo progresivnih in transfernih orodij za preoblikovanje orodij, primorsko-notranjska gazela je portoroški SMT, d. o. o., ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo elektronskih naprav, savinjsko-zasavska pa velenjsko podjetje Plastika Skaza, d. o. o., ki razvija in proizvaja izdelke iz visokotehnoloških materialov, med katerimi so tudi biomateriali in reciklati. Gazela osrednje Slovenije je brezoviško podjetje MI Elektronika, d. o. o., ki izdeluje elektronske sklope, gazela gorenjske regije podjetje Domel Holding, d. d., iz Železnikov, krovno podjetje skupine Domel in nosilec procesa reorganizacije celotne skupine Domel, gazela dolenjsko-posavske regije pa semiško podjetje Cablex Plastik, d. o. o. Kot del skupine Cablex je bilo ustanovljeno leta 2006, specializirano pa je za izdelavo plastičnih komponent in mehanskih sklopov.

Utemeljitev priznanja zlata gazela 2014 (Svet Gazela)

»Plastika Skaza: zlitje korenin in kril. Preplet spoštovanja tradicije in poleta ambicije. Zgodba podjetja, ki je z novim pristopom, temelječem na spodbujanju inovativnosti in iskanju novih priložnosti, popolnoma spremenilo svojo pot po globoki krizi, ko je naenkrat izgubilo dve tretjini svojih prihodkov.

Trdoživa Plastika Skaza se je v desetletjih obstoja večkrat preobrazila: iz obrtniškega v profesionalno vodeno podjetje, iz podjetja v krizi v uspešno rastočo družbo, iz podizvajalskega proizvodnega podjetja v razvojno podjetje z lastnimi produkti.

Podjetje zaznamuje dinamična rast: prihodki iz prodaje so se v petih letih povečali skoraj trikrat, z 8,5 na 24 milijonov evrov. Posluje na mednarodnem parketu, z globalno uveljavljenimi družbami, poleg korporativne je podjetje razvilo dve lastni produktni blagovni znamki. Dodana vrednost se postopoma zvišuje, donosnost kapitala pa je v letu 2013 dosegla 13 odstotkov. Označuje jih jasna strategija, z odličnim menedžmentom.

Vodstvo vpeljuje sodobne proizvodnje principe kot so Ikea Way in Toyota Way ter deluje z velikim občutkom za razvoj sodelavcev in komunikacijo z njimi. Četudi tega ne omenjajo, je prepoznavno, da ima posebno mesto v 170-članskem kolektivu ´spoštljivo in ustvarjalno sodelovanje´. Zanimiv pristop so mini družbe, ki v sodelavcih razvijajo ´podjetnike v podjetju´.

Dinamična rast Plastike Skaza je zasnovana na trajnostnem razvoju, partnerstva gradijo na ujemanju vrednot. Verjamejo v znanje in ga s tako imenovanim bench-learningom zajemajo in tudi dajejo v okolje.

Vse to so razlogi, da priznanje zlata gazela 2014 prejme podjetje Plastika Skaza.«

500 najhitreje rastočih ustvarilo več kot 11.000 novih delovnih mest

V sklopu izbora Gazela se vsako leto oblikuje tudi lestvica 500 najhitreje rastočih podjetij. Nanjo se podjetja ne morejo prijaviti (pa tudi odjaviti se ne morejo), saj se na lestvico uvrstijo zato, ker imajo po javno dostopnih podatkih najvišjo rast prihodkov od prodaje v petletnem obdobju. Poleg visokih indeksov rasti so pogoji za uvrstitev na lestvico bilančni dobiček v zadnjem bilančnem letu, vsaj 220.500 evrov prihodkov v izhodiščnem letu, da podjetje v obeh indeksnih letih posluje vseh dvanajst mesecev, od lani pa je vstopni pogoj za uvrstitev na lestvico tudi najmanj pet zaposlenih.

Največ podjetij je iz osrednje Slovenije

Za izbor regijskih in slovenskih gazel uporabimo lestvico 100 podjetij iz vsake regije, torej skupno 600, na lestvici 500 najhitreje rastočih podjetij pa so posamezne regije različno zastopane. Tako je na letošnji lestvici 190 podjetij iz osrednje slovenske regije, sledi dravsko-pomurska, iz katere je 97 podjetij,  iz savinjsko-zasavske je 69 podjetij, 50 z Gorenjskega, 48 iz primorsko-notranjske regije in 46 iz dolenjsko-posavske regije.

Na lestvici je kar 223 podjetij, ki so se med 500 najhitreje rastočih uvrstila že lani in ohranjajo visoko rast.  500 najhitreje rastočih podjetij je v letu  2013 doseglo skupno prodajo v vrednosti 4.822,228.883  evrov.  V letu 2008 so ta podjetja izkazovala skupno prodajo 1.498,620.378 evrov, kar pomeni, da so v petletnem obdobju povečala prodajo za 222 odstotkov (indeks rasti 322).  Tudi podjetja na repu lestvice dosegajo visoko rast prodaje – najnižji indeks rasti v zadnjih petih letih je 207, najvišji pa 8204. Polovica podjetij na lestvici dosega rast, ki je višja od 275 odstotkov (mediana je pri vrednosti indeksa 375,8).

Skupno so ta podjetja v letu  2013 ustvarila  155,217.648  evrov dobička, v povprečju torej 310.435 evrov. Ampak  tu povprečja ne povedo veliko, saj gre za različno velika podjetja. Če za orientacijo vzamemo mediano, ugotovimo, da je imela polovica podjetij dobiček višji od 71.332 evrov. Indeks rasti 317 kaže, da je tudi skupni dobiček teh podjetij v obdobju  2008–2013 skokovito zrasel.  

Občutni skok dodane vrednosti.

Podjetja so v letu 2013 skupno dosegla dodano vrednost 769,539.827 evrov, kar pomeni, da je ta v petletnem obdobju zrasla za 163 odstotkov. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega  je v povprečju 46.517 evrov, kar je nad slovenskim povprečjem za gospodarske družbe, ki je 39,049 evrov na zaposlenega, res pa je, da to vrednost presega manj kot polovica (41 odstotkov) podjetij na lestvici. 

V lanskem letu so ta podjetja zaposlovala 20.421 ljudi, v petih letih so število delovnih mest povečala za 11.226. V povprečju so torej hitro rastoča  podjetja v petletnem obdobju povečala število delovnih mest za 122 odstotkov, medtem ko so gospodarske družbe v Sloveniji kot celoti v istem obdobju dosegle 14-odstotni padec števila delovnih mest.

Dodati  je treba, da zaželeni indeks rasti DaBeg, ki je eden od kriterijev, da hitro rastoče podjetje uvrstimo med kandidate za gazele, in naj bi znašal vsaj 20, dosega manj kot polovica oziroma le 45 odstotkov podjetij na lestvici.